Sugestie

Przetargi: Geodezja

Branża zawierająca przetargi związane z pracami geodezyjnymi, wykonywanie map, podział działek itp.

Liczba znalezionych ofert dla tego profilu wynosi: 272. Strona: 1 ( z 28)

  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-62/16. 06.02.16 29.02.16 10:00 Miasto Warszawa
Wybór eksperta ds. zdrowia publicznego (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-60/16. 06.02.16 29.02.16 10:00 Miasto Warszawa
Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali klinicznych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-61/16. 06.02.16 29.02.16 10:00 Miasto Warszawa
Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, odcinek: dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy. 06.02.16 16.03.16 11:00 Lubelski, Puławski
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: „ Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600-22+850 gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski ”. 06.02.16 16.03.16 10:00 Ostrołęcko-siedlecki
Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali wielospecjalistycznych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-63/16. 06.02.16 29.02.16 10:00 Miasto Warszawa
Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogi ekspresowej S-3 odcinek Legnica – Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 15+500 – 23+600), od km 2+420,47 do km 38+255,00 (Legnica – Bolków) wraz z opracowaniem wyników badań. 06.02.16 Dolnośląskie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_5.0001 - Bielany. 05.02.16 15.02.16 Małopolskie
Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowień znaków granicznych nieruchomości oraz rozgraniczenie nieruchomości, realizowanych w 2016 r., tj. zleconych najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. - dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. 05.02.16 Śląskie
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne. 05.02.16 Pomorskie

Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-62/16.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ministerstwo Zdrowia.

Wybór eksperta ds. zdrowia publicznego (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-60/16.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ministerstwo Zdrowia.

Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali klinicznych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-61/16.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ministerstwo Zdrowia.

Wykonanie archeologicznych ratowniczych badań wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych trasie budowy drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, odcinek: dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w m. Puławy.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Lubelski
Puławski

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn: „ Zapewnienie odpowiedniej przepustowości rzeki Ulatówka w km 18+600-22+850 gm. Krzynowłoga Mała pow. Przasnyski ”.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ostrołęcko-siedlecki

Wybór eksperta ds. analiz podmiotów leczniczych o charakterze szpitali wielospecjalistycznych (1 osoba) do opracowania szczegółowego wzorca map potrzeb zdrowotnych w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, postępowanie znak ZZP-63/16.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ministerstwo Zdrowia.

Wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych kolidujących z planowaną do budowy drogi ekspresowej S-3 odcinek Legnica – Lubawka (z wyłączeniem trasy obwodnicy Jawora w km 15+500 – 23+600), od km 2+420,47 do km 38+255,00 (Legnica – Bolków) wraz z opracowaniem wyników badań.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 06.02.16
Rodzaj dokumentu: Wyniki
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Dolnośląskie

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 121304_5.0001 - Bielany.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 05.02.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 32-650 Kęty

Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowień znaków granicznych nieruchomości oraz rozgraniczenie nieruchomości, realizowanych w 2016 r., tj. zleconych najpóźniej do 31 grudnia 2016 r. - dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 05.02.16
Rodzaj dokumentu: Wyniki
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 41-500 Chorzów

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia ZRID oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy ulicy Armii Krajowej w Pępowie i Żukowie poprzez budowę zatok autobusowych wraz z dojściami dla pieszych i budowę wjazdów w drogi wewnętrzne.

Rodzaj umowy Usługi
Data publikacji: 05.02.16
Rodzaj dokumentu: Wyniki
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 83-330 Żukowo