Sugestie

Przetargi: Geodezja

Branża zawierająca przetargi związane z pracami geodezyjnymi, wykonywanie map, podział działek itp.

Liczba znalezionych ofert dla tego profilu wynosi: 450. Strona: 1 ( z 45)

  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Okresowa modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz dostosowanie jej do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wraz z przeliczeniem osnowy pomiarowej i operatów technicznych do celów prawnych w oparciu o zmodernizowaną osnowę na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 29.04.16 Podkarpackie
Wskazanie w terenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 398/13 i 460 położonych we wsi Józefów, gmina Nieporęt, stanowiących ul. Rodziny Kalińskich. 29.04.16 12.05.16 Mazowieckie
Podział działek położonych w obrębie Wilczyca gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie. 29.04.16 09.05.16 Łódzkie
Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Remont drogi gminnej nr 160633K od drogi powiatowej K-1270 w stronę Przybysławic działka ewid. nr 741, 724/1, 216 w km 0+900 - 0+950, 1+350 - 1+700, 2+900 - 2+920 w miejscowości Rudno Dolne. 2. Remont drogi gminnej nr 160098K (od Pana Kurnika) działka ewid. nr 205 w km 0+000 - 0+325 w miejscowości Sierosławice.. 29.04.16 16.05.16 Małopolskie
Wykonanie obudowy wykopu na dziedzińcu Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych na terenie objętym inwestycją.. 29.04.16 Pomorskie
wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych oraz wznowienie punktów granicznych działek. 29.04.16 Łódzkie
na świadczenie usługi wsparcia w zakresie przygotowania narzędzia zawierającego zbiór algorytmów, procedur, funkcji oraz reguł dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych, poprawy jakości danych z inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz poprawy siatki dróg na potrzeby realizacji Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I Osi priorytetowej POPC - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. 29.04.16 09.05.16 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną dla przebudowy obiektów infrastruktury miejskiej zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej. 29.04.16 12.05.16 Mazowieckie
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie kompleksowej modernizacji Operatu Ewidencji Gruntów i Budynków - Obrębu Gliczarów Górny. 29.04.16 Małopolskie
Wykonanie ekspertyz wraz z pomiarami stanu istniejącego (inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej) dla budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (5 części).. 29.04.16 10.05.16 Mazowieckie

Okresowa modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz dostosowanie jej do przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wraz z przeliczeniem osnowy pomiarowej i operatów technicznych do celów prawnych w oparciu o zmodernizowaną osnowę na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 38-400 Krosno

Wskazanie w terenie punktów granicznych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 398/13 i 460 położonych we wsi Józefów, gmina Nieporęt, stanowiących ul. Rodziny Kalińskich.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 05-126 Nieporęt

Podział działek położonych w obrębie Wilczyca gm. Dalików, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 99-200 Poddębice

Remont dróg gminnych na terenie gminy Nowe Brzesko z podziałem na zadania: 1. Remont drogi gminnej nr 160633K od drogi powiatowej K-1270 w stronę Przybysławic działka ewid. nr 741, 724/1, 216 w km 0+900 - 0+950, 1+350 - 1+700, 2+900 - 2+920 w miejscowości Rudno Dolne. 2. Remont drogi gminnej nr 160098K (od Pana Kurnika) działka ewid. nr 205 w km 0+000 - 0+325 w miejscowości Sierosławice..

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 32-120 Nowe Brzesko

Wykonanie obudowy wykopu na dziedzińcu Teatru Wybrzeże w Gdańsku wraz z przeprowadzeniem badań archeologicznych na terenie objętym inwestycją..

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 80-834 Gdańsk

wykonanie map do celów prawnych i opracowań geodezyjnych oraz wznowienie punktów granicznych działek.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 90-926 Łódź

na świadczenie usługi wsparcia w zakresie przygotowania narzędzia zawierającego zbiór algorytmów, procedur, funkcji oraz reguł dotyczących oceny wniosków o dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych, poprawy jakości danych z inwentaryzacji infrastruktury i usług oraz poprawy siatki dróg na potrzeby realizacji Działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w ramach I Osi priorytetowej POPC - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 01-211 Warszawa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z ekspertyzą techniczną dla przebudowy obiektów infrastruktury miejskiej zlokalizowanych przy ul. Nadrzecznej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 06-400 Ciechanów

Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie kompleksowej modernizacji Operatu Ewidencji Gruntów i Budynków - Obrębu Gliczarów Górny.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 34-500 Zakopane

Wykonanie ekspertyz wraz z pomiarami stanu istniejącego (inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej) dla budynków mieszkalnych administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (5 części)..

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 03-719 Warszawa