LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Modernizacja turbozespołu, armatury i rurociągów oraz rewizje wewnętrzne wymienników podlegające UDT na bloku nr 1 w EDF Polska S.A. Oddział nr 1 Kraków.   28.11.2014
przygotowanie i dostarczenie mapy   27.11.2014
Usługa konserwacji i modernizacji eksploatowanego w Urzędzie Miejskim w Koszalinie systemu informatycznego (oprogramowania), zwanego dalej systemem, obejmującego sieciowy, wielodostępny system do prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków, planowania i zagospodarowania przestrzennego.   27.11.2014
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania -Remont autostrady A-4 na odcinku od km 167+274 do km 193+965..   27.11.2014
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej - Jastków.   26.11.2014
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ..   26.11.2014
Całodobowa ochrona fizyczna nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubuskiego, położonej w miejscowości Przełazy, gmina Lubrza, numer ewidencyjny działki: 204/4 o powierzchni 5,2663 ha.   26.11.2014
Rozgraniczenie nieruchomości - II części..   26.11.2014
WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA CHORZÓW - ZADANIE PODZIELONE NA II CZĘŚCI.   26.11.2014
WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH, INWENTARYZACJI, ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.   26.11.2014
Wykonanie prób rozwiązań graficznych wybranych elementów treści mapy   26.11.2014
wykonanie map zawierających projekty podziału nieruchomości wraz z kompletnymi dokumentami do przeniesienia własności nieruchomości   25.11.2014
Terenowy dozór geologiczny   25.11.2014

  1    2    3    4    5