LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Usługi badań katastralnych   19.04.2014
Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych obszaru bilansowego, z podziałem na 10 części   19.04.2014
Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie nakładki wysokościowej w skali 1:5000, ortofotomapy w układzie 2000 pas 6, chmury punktów z georeferencją dla terenów górniczych Kompanii Węglowej S.A. w cyklach rocznych w latach 2014-2016   19.04.2014
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr 1233D na odcinku Miłoradzice - Raszówka.   18.04.2014
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego drogi publicznej ul. Górnej, Kalińskiej, Chorzowskiej.   18.04.2014
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz projektów koncepcyjnych dróg na terenie Gminy Czerwonak wg ośmiu części przedmiotu zamówienia.   18.04.2014
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Uhnin, jednostka ewidencyjna Dębowa Kłoda i Okalew, jednostka ewidencyjna Milanów, powiat parczewski..   18.04.2014
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 13 obrębów gminy Biała Rawska powiat rawski województwo łódzkie: Chodnów_0009, Gośliny_0017, Janów_0019, Konstantynów_0022, Marchaty_0026, Przyłuski_0037, Słupce_0041, Stara Wieś_0043, Szczuki_0045, Szwejki Małe_0046, Zofiów_0055, Nowy Chodnów_0059, Nowe Przyłuski_0060..   18.04.2014
Wykonanie opracowań dokumentacji geodezyjnej.   18.04.2014
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji i uzupełnienia bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i lokali dla obrębów Bożnów, Bukowina Bobrzańska, Chrobrów, Dobra nad Kwisą , Dzietrzychowice, Gorzupia, Gorzupia Dolna, Gryżyce, Jelenin, Kocin Nieradza, Łozy, Miodnica, Pożarów, Pruszków, Rudawica, Stara Kopernia, Stary Żagań, Trzebów, Tomaszowo gminy Żagań - obszar wiejski, powiat Żagański , woj. lubuskie.   18.04.2014
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Parku 600-lecia w Ostrowie Wielkopolskim.   18.04.2014
Przedmiot zamówienia: wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości   18.04.2014
Wykonanie doraźnych robót geodezyjnych   18.04.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10