LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Wykonanie inwentaryzacji budowlanej nieruchomości   22.09.2014
Usługi geodezyjne.   22.09.2014
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych – na żądanie   20.09.2014
A. Wykonanie podziału działki numer 49 o pow. 2,37 ha (droga) położonej we wsi Wełnin gm. Solec - Zdrój. B. Opracowanie dokumentacji geodezyjno - kartograficznej umożliwiającej ujawnienie drogi nie ujętej dotychczas w części opisowej ewidencji gruntów w obrębach Wola Bokrzycka i Gorzakiew gm. Gnojno..   19.09.2014
Dostosowanie istniejącej dokumentacji do planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego do obecnie obowiązujących przepisów..   19.09.2014
Druk kalendarzy książkowych i kalendarzy ściennych na 2015 r. oraz przygotowanie i druk map typu Z-card w ramach projektu Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi.   19.09.2014
WYKONANIE WYCEN NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIASTA CHORZÓW.   19.09.2014
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - realizacja projektu pt. Lubelska Biblioteka Wirtualna.   19.09.2014
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gm. Wielkie Oczy oraz w gm. Horyniec-Zdrój w powiecie lubaczowskim; Zadania 1-6.   19.09.2014
Wykonanie podziału nieruchomości.   19.09.2014
wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej   19.09.2014
Wykonanie pracy geodezyjnej   19.09.2014
Usługi projektowe i kartograficzne   19.09.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8