LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Sporządzenie podziałów nieruchomości - obręb ewidencyjny Sporniak.   06.03.2015
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w Pińczowie.   06.03.2015
Wybór jednostki wykonawstwa geodezyjnego w celu wykonania opracowań geodezyjnych.   05.03.2015
Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej 1644K Łopuszna - Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna..   05.03.2015
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Ostrowy Baranowskie i obrębu Ostrowy Tuszowskie.   05.03.2015
Przygotowanie koncepcji zagospodarowania Kanału Kapickiego i jego otoczenia, wraz z projektami budowlanymi i uzyskaniem pozwoleń na budowę..   05.03.2015
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego działek stanowiących część ulicy Lubelskiej w Radomiu..   05.03.2015
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku na dr w stosunku do działek położonych przy w Radomiu ul. Lubelskiej..   05.03.2015
Wydzielenie geodezyjne drogi   05.03.2015
przygotowanie i wydanie mapy turystycznej   05.03.2015
Usługi geodezyjne   05.03.2015
Wykonanie pomiarów geodezyjnych   05.03.2015
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej   05.03.2015

  1    2    3    4    5    6    7