LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Usługi geodezyjne - numer postępowania 016/POZ/67/2014   30.08.2014
Opracowanie „Stan i przewidywany rozwój rynku pracy w zakresie geodezji i kartografii ze szczególnym uwzględnieniem geoinformacji do roku 2030”-BO-ZP.2510.37.2014.WZ.   30.08.2014
Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części.   29.08.2014
Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części.   29.08.2014
Nadzór inspektorski dla prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych oraz opracowaniem numerycznej nakładki uzbrojenia terenu (4 Zadania).   29.08.2014
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego-wykonawczego rozbudowy Przedszkola nr 3 w Słubicach.   29.08.2014
Wykonanie kalibracji skanów map ewidencyjnych, zarysów pomiarowych, map archiwalnych oraz archiwalnych materiałów sporządzonych na podkładzie fotogrametrycznym (uczytelnione fotomapy i cyjanotypy) dla terenu powiatu lubartowskiego..   29.08.2014
Wznowienie i trwała stabilizacja granic nieruchomości położonych w powiecie elbląskim, gmina Elbląg, obręb Jagodno oraz gmina Tolkmicko, obręb Pogrodzie, Nowinka, Chojnowo, Kadyny, Suchacz, Łęcze, Kamionek Wielki, 1 Tolkmicko, 2 Tolkmicko, określających zewnętrzne granice drogi wojewódzkiej nr 503 wraz ze stabilizacją świadków znaków granicznych pasa drogowego..   29.08.2014
Druk i dostawa plakatów na potrzeby realizacji zadań projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku - VI edycja realizowanego przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.   29.08.2014
Wykonanie prac geodezyjnych.   29.08.2014
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla gruntów Skarbu Państwa jednostki ewidencyjnej Częstochowa.   29.08.2014
Aktualizacja map mająca na celu ich dostosowanie do nowych danych oraz przygotowanie i opublikowanie map warunków korzystania z wód.   29.08.2014
Utworzenie baz danych: BDOT500 oraz EGIB o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 dla gminy Jodłowa, obrębów Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, Jodłowa, Zagórze - powiat dębicki, woj. Podkarpackie.   29.08.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10