LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Usługi archeologiczne   24.04.2014
Przetworzenie zasobów i rejestrów oraz zakup i wdrożenie aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej wraz z dostosowaniem systemów obsługi referencyjnych, geodezyjnych baz danych oraz przeprowadzeniem szkoleń dla projektu: „Stworzenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Powiatu Myszkowskiego”.   24.04.2014
Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2014 roku.   23.04.2014
Dokumentacja geodezyjno - prawna - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr: ZP-016/II/48/2014/U.   23.04.2014
Założenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej Biskupice.   23.04.2014
modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla gminy Czarnków i Połajewo.   23.04.2014
Wykonanie prac geodezyjnych.   23.04.2014
wykonanie opracowania geodezyjnego   23.04.2014
Usługi geodezyjne – numer postępowania 016/POZ/44/2014.   23.04.2014
Wykonanie podziałów i wycen nieruchomości: Zad. 1: Wykonanie podziałów 103 nieruchomości w celu wydzielenia gruntu zajętego pod drogi publiczne. Zad. 2: Wykonanie maksymalnie do 50 opracowań. Zad. 3: Wycena pięciu nieruchomości zabudowanych..   22.04.2014
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Wola Krzysztoporska i Jeżów w gminie Wola Krzysztoporska w powiecie piotrkowskim, w województwie łódzkim..   22.04.2014
Prace geodezyjne - 2 zadania częściowe. Postępowanie nr OP.SOP.ZP.016.II.45.2014.U.   22.04.2014
Wykonanie map do projektowania dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu Zadanie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach przedsięwzięcia związanego z Likwidacją niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - KAWKA. Zadanie pn: Likwidacja niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii - KAWKA na terenie miasta Kędzierzy   22.04.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10