LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Świadczenie usług przy utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Słubicach.   18.10.2014
Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz tych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Ustka.   18.10.2014
Wykonanie prac polegających na zebraniu danych o zasobach środowiska przyrodniczego i jego waloryzacji w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych w ramach projektu „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na wybranych odcinkach linii kolejowych planowanych do realizacji w latach 2014–2020 – etap II”.   18.10.2014
Określenie budowy geologicznej i własności skał w rejonie infrastruktury badawczej ESI-4 w rejonie Niedzicy i ESI-3 w rejonie Polkowic (nr ref. sprawy: ZP/27/14)   18.10.2014
„Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” Kontrakt Nr 5 – pełnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego nad robotami budowlanymi na zadaniu: Zadanie Z 15 Budowa kolektora „Złocień” (transport z Kokotowa i Śledziejowic) współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM.   18.10.2014
Wykonanie dokumentacji technicznej umożliwiającej dogęszczenie świateł osi drogi startowej, przebudowę świateł podejścia na kierunku 25 oraz montaż świateł osi centralnej na drodze kołowania Alfa 1   18.10.2014
Wykonanie prac projektowych związanych z remontem/przebudową falochronu północnego w Porcie Północnym w Gdańsku oraz pełnienie nadzoru autorskiego.   17.10.2014
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych wraz z projektami wniosków wieczysto-księgowych.   17.10.2014
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej - Jastków.   17.10.2014
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej znak sprawy GGN.272.7.2014.   17.10.2014
Utworzenie baz danych: BDOT500 oraz EGIB o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 - 1:5000 dla Obrębów: Parkosz, Mokrzec, Dobrków, Gm. Pilzno, powiat dębicki, woj. Podkarpackie..   17.10.2014
przeprowadzenie podziału geodezyjnego nieruchomości   17.10.2014
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej   17.10.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9