LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Wykonanie usług geodezyjnych dot. nieruchomości położonych na terenie województw mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.   28.08.2014
Regulacja stanu prawnego nieruchomości.   28.08.2014
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie mapy zasadniczej dla obrębów ewidencyjnych Paszczyna, Kochanówka i Stobierna gmina Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie..   28.08.2014
Przeprowadzenie badań archeologicznych (wraz z opracowaniem ich wyników) na trasie inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” – d. „Głuchowo”) – Wronczyn (węzeł „Mosina” - d. „Wronczyn”)   28.08.2014
Wykonanie podziału dla potrzeb wymiany gruntów działek położonych w Dębołęce, gmina Brzeźnio.   27.08.2014
świadczenie usług geodezyjnych   27.08.2014
Praca geodezyjna   27.08.2014
wznowienie i okazanie granic działek ewidencyjnych   27.08.2014
Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej   27.08.2014
WYBÓR GEODETY.   27.08.2014
Konwersja istniejących danych cyfrowych obejmujących dane państwowego zasobu kartograficznego szczebla powiatowego do struktur bazy hurtowni GEOMATIKUS zintegrowanego systemu informatycznego EWID 2007.   27.08.2014
Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.   27.08.2014
Wykonanie podziału działek zajętych pod drogi powiatowe - 7 części.   27.08.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9