LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rydułtowach.   27.01.2015
Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: wstępnych projektów podziału, podziału działek, wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia.   27.01.2015
Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek Mszanka w m. Mszana, gm. Mszana.   27.01.2015
SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNO-PRAWNEJ..   27.01.2015
Usługa wyceny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 117/27 o pow. 0,7615 ha obręb 0141 Komary położonej w m. Gdańsk przy ul. Kwiatowej 6 zabudowanej pensjonatem - ośrodkiem szkoleniowo - wypoczynkowym wraz z inwentaryzacją budynku oraz wyceną nakładów inwestycyjnych.   27.01.2015
Wykonanie prac geodezyjnych polegających na ustaleniu linii brzegowej i wykonaniu rozgraniczenia wraz z wydzieleniem gruntów pod ciek od Gruszewni w km 0+000 - 6+406 w miejscowości Kopiec, Biała Górna, Libidza, Gruszewnia, gm. Kłobuck i miejscowości Pierzchno, gm. Wręczyca Wielka, powiat kłobucki.   27.01.2015
Wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości   27.01.2015
świadczenie usług polegających na obsłudze geodezyjnej   27.01.2015
podział działki   27.01.2015
Wykonanie podziału geodezyjnego   27.01.2015
podział działek   27.01.2015
Wykonanie usługi niwelacji geodezyjnej płyty montażowej   27.01.2015
Wykonywanie usług geodezyjno - kartograficznych   27.01.2015

  1    2    3    4    5    6    7    8