LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Geodezja

Tytuł Ogłoszono
Tyczenie i sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji   30.07.2014
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wg 5 zadań.   30.07.2014
Wykonanie ewidencyjnej mapy numerycznej Nadleśnictwa Olecko.   30.07.2014
WYKONANIE MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH.   29.07.2014
Wykonanie podziału geodezyjnego   29.07.2014
Założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) łącznie z założeniem Numerycznej Mapy Zasadniczej (NMZ) dla miasta Gryfice.   29.07.2014
SPORZĄDZENIE ZMIANY (AKTUALIZACJA) CZĘŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARTUZY.   29.07.2014
Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 630.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: 1/Modernizacja drogi Zalesie Królewskie - Lipienica 2/ Budowa chodnika na ulicy Wojska Polskiego - dotacja dla powiatu Świeckiego 3/ Przebudowa i rozbudowa oraz wyposażenie budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr 280/7 w obrębie geodezyjnym Świekatowo w miejscowości Świekatowo.   29.07.2014
Dostosowanie danych ewidencji gruntów i budynków do postaci zgodnej z modelem pojęciowym określonym w Rozporządzeniu MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, utworzenie BDOT500 oraz inicjalnej bazy danych GESUT dla obrębów: 1 -Charzewice, 2- Rozwadów miasta Stalowa Wola.   29.07.2014
Wykonanie ortofotomapy miasta Białegostoku.   29.07.2014
Udzielenie kredytu w kwocie 719 910,00 na zakup nieruchomości położonej w Lubiczu Dolnym przy ul. Toruńskiej 56.   29.07.2014
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej   29.07.2014
Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych   29.07.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9