LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Meble

Tytuł Ogłoszono
STOJAK   20.08.2014
STOJAK 31-170/160/135/115X810 773-13A PEGAZ Lmin-772,Lmax-1582   20.08.2014
Dostawa asortymentu laboratoryjnego i medycznego (nr sprawy 11/CRE/2014).   20.08.2014
ZRB/KZB/NDM/ Dostawa i montaż szaf do budynku Nr 9 w Warszawie przy ul. Wawelskiej 7a..   20.08.2014
Zakup mebli.   20.08.2014
dostawa mebli medycznych (łóżek, szafek, foteli, wózków i stojaków).   20.08.2014
Szafy produkcji ZPAS   20.08.2014
Meble   20.08.2014
Różne meble i wyposażenie   20.08.2014
Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Chełmiec nr POKL.09.01.01-12-067/14-00 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, poprzez dostawę i montaż: mebli, rolet, sprzętu wypoczynkowego, wyposażenia szatni.   20.08.2014
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142059 - 2014 data 02.07.2014 r.   19.08.2014
Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz mebli medycznych na potrzeby Oddziału Zakaźnego.   19.08.2014
Dostawa wyposażenia warsztatowego dla baz stacjonarnych.   19.08.2014

  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10