LOGIN KLIENTA Nazwa użytkownika:  Hasło: 
Nie pamiętasz hasła? Nowy użytkownik

Przetargi: Meble

Tytuł Ogłoszono
1)sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. 2)sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, ploterów, oraz akcesoriów komputerowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy..   26.11.2014
Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi, itp.) z lokali - pustostanów zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków (z póź. zm.) lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym magazynu depozytowego..   26.11.2014
Przetarg nieograniczony na zakup mebli do sali konferencyjnej w ramach projektu Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzenie kompleksowej bazy turystycznej na obszarze zależnym od rybactwa poprzez wyposażenie pomieszczeń budynku przystani w sprzęt niezbędny do rozwoju infrastruktury turystycznej..   26.11.2014
Dostawa mebli biurowych do budynku 18A w IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP-271-41/14.   26.11.2014
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych.   26.11.2014
Zakup i dostawa nowych mebli.   26.11.2014
Modernizacja DPS w Krakowie, ul. Krakowska 55 - dostawa pierwszego wyposażenia V.   26.11.2014
Dostawa dostawa i montaż mebli do zabudowy oraz uzupełnienie wyposażenia meblowego wraz z niezbędną adaptacją istniejącego w pomieszczeniach WIŚ.   26.11.2014
Dostawa wyposażenia na potrzeby działalności Zakładu Aktywności Zawodowej.   26.11.2014
wyposażenie biur   26.11.2014
Dostawa mebli   26.11.2014
Dostawa asortymentu   26.11.2014
Zakup i montaż regałów do archiwum zakładowego   26.11.2014

  2    3    4    5    6    7    8    9    10    11