Sugestie

Przetargi: Bony towarowe i paczki okolicznościowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 63. Strona: 1 ( z 7)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługi doradcze w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego przy budowie platformy internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie oraz modyfikacji pr 21.09.17 02.10.17 Małopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2017/II Numer ogłoszenia 1057394 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice 22.09.17 29.09.17 Śląskie
Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów. Numer referencyjny: SSiRG.271.002.2017 1. Przedmiotem 23.09.17 02.10.17 Dolnośląskie
Specyfikacja techniczna Zapytania Ofertowego CZ. 1 WYPOSAŻENIE PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ Lp. Nazwa Specyfikacja techniczna ilość j. miary 1. Zestaw inter 19.09.17 29.09.17 Wielkopolskie
Świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjn 22.09.17 29.09.17 Łódzkie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Doradztwo marketingowe” dla uczes 21.09.17 29.09.17 Pomorskie
Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców. 23.09.17 27.10.17 PL824
6/SZ-BH/2017 Organizacja wyjazdu edukacyjnego zagranicznego II. Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja edukacyjnego wyjazdu szkoleniowego zagraniczne 22.09.17 02.10.17 Świętokrzyskie
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Wit 20.09.17 05.10.17 Małopolskie
A.230.24.2017 Usługi telefonii komórkowej w ramach sieci telefonii komórkowej – przeniesienie trzech numerów (w przypadku gdy zostanie wybrany Wykonaw 22.09.17 26.09.17 Dolnośląskie

Usługi doradcze w zakresie wsparcia technicznego i merytorycznego przy budowie platformy internetowej Muzeum Narodowego w Krakowie oraz modyfikacji pr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/09/2017/II Numer ogłoszenia 1057394 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: HYLA KRYSTYNA LUPUS PRODUCENT MEBLI
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów. Numer referencyjny: SSiRG.271.002.2017 1. Przedmiotem

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BORÓW
Miejsce realizacji: PL:

Specyfikacja techniczna Zapytania Ofertowego CZ. 1 WYPOSAŻENIE PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ Lp. Nazwa Specyfikacja techniczna ilość j. miary 1. Zestaw inter

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 19.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. IRENY SENDLER W KRAMSKU
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usług informatycznych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjn

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE JA-TY-MY
Miejsce realizacji: PL:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu zaprasza Państwa do złożenia oferty na „Doradztwo marketingowe” dla uczes

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

6/SZ-BH/2017 Organizacja wyjazdu edukacyjnego zagranicznego II. Opis przedmiotu zamówienia: Organizacja edukacyjnego wyjazdu szkoleniowego zagraniczne

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O. W KIELCACH
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Scena Atelier przy Teatrze im. Stanisława Ignacego Wit

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: TEATR IM. STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA W ZAKOPANEM
Miejsce realizacji: PL:

A.230.24.2017 Usługi telefonii komórkowej w ramach sieci telefonii komórkowej – przeniesienie trzech numerów (w przypadku gdy zostanie wybrany Wykonaw

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JUTRZENKA W ZGORZELCU
Miejsce realizacji: PL: