Sugestie

Przetargi: Brukarstwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 803. Strona: 1 ( z 281)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie remontu chodników w nieruchomości ul. Ofiar Katynia 31, 33 w Stalowej Woli. - rozbiórka istniejących chodników z płytek chodnikowych - wykonanie nowych z kostki brukowej o szer. jak na 25.05.18 04.06.18 Podkarpackie
Wykonanie dokumentacji proijktowei i kosztorysowej remontów' obiektów osad Nadleśnictwa Radziwiłłów w 2018 1.Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontów 25.05.18 07.06.18 Mazowieckie
Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś” Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś” 25.05.18 06.06.18 Mazowieckie
Wykonanie: 1. Remontu nawierzchni przy pawilonie handlowym przy ul. Gallusa 15 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót. 2. Remontu nawierzchni chodnikowej pomiędzy pawilonem a przedszkolem przy ul. 25.05.18 04.06.18 Śląskie
RIFS.ZO.271.35.2018 pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie istniejącego targowiska w miejscowości Rudki - Gmina Nowa Słupia" 25.05.18 04.06.18 Świętokrzyskie
Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 26.05.18 Łódzkie
Wymiana uszkodzonych krawężników (11604190) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 25.05.18 01.06.18 Śląskie
Część nr: 1 Nazwa: Odbudowa, przebudowa i rozbudowa budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego zlokalizowanych w miejscowości Gawrych Ruda. Część 1 - odbudowa, przebudowa i 25.05.18 Podlaskie
„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.11.2018.IG Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i 25.05.18 Opolskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: budowa oświetlenia drogowego przy ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Pogórze. 25.05.18 Pomorskie

Wykonanie remontu chodników w nieruchomości ul. Ofiar Katynia 31, 33 w Stalowej Woli. - rozbiórka istniejących chodników z płytek chodnikowych - wykonanie nowych z kostki brukowej o szer. jak na

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W STALOWEJ WOLI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie dokumentacji proijktowei i kosztorysowej remontów' obiektów osad Nadleśnictwa Radziwiłłów w 2018 1.Zamówienie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontów

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: NADLEŚNICTWO RADZIWIŁŁÓW
Miejsce realizacji: PL:

Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś” Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś”

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY CHORZELE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie: 1. Remontu nawierzchni przy pawilonie handlowym przy ul. Gallusa 15 w Katowicach zgodnie z przedmiarem robót. 2. Remontu nawierzchni chodnikowej pomiędzy pawilonem a przedszkolem przy ul.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

RIFS.ZO.271.35.2018 pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym polegającym na „Przebudowie istniejącego targowiska w miejscowości Rudki - Gmina Nowa Słupia"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA
Miejsce realizacji: PL:

Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Miejsce realizacji: PL: Łódzkie

Wymiana uszkodzonych krawężników (11604190) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. ZAKŁAD EKOCEM
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Odbudowa, przebudowa i rozbudowa budynków w zabudowie turystycznej służących do wypoczynku letniego zlokalizowanych w miejscowości Gawrych Ruda. Część 1 - odbudowa, przebudowa i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POZASZKOLNA PLACÓWKA SPECJALISTYCZNA MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ZATOKA UKLEI W GAWRYCH RUDZIE
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): OR.272.11.2018.IG Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych i

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: budowa oświetlenia drogowego przy ul. Adama Mickiewicza w miejscowości Pogórze.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOSAKOWO
Miejsce realizacji: PL: