Sugestie
I.D.: 23161276

Budowa sieci oświetlenia kablem 4x25mm2 wraz z uziemieniem, budowę latarń ulicznych, budowę szafki oświetleniowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
16.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45316110 45231000 31500000 45316000 50232000
Termin składania wniosków:
18.10.17
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY USTKA
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Budowa sieci oświetlenia kablem 4x25mm2 wraz z uziemieniem, budowę latarń ulicznych, budowę szafki oświetleniowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlana (Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót), stanowiąca załączniki do niniejszej umowy. Zamówienie obejmuje budowę sieci od złącza do szafki

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe.  
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie dialogu konkurencyjnego którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023.  
Roboty budowlane – przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w ulicach Haffnera, Wosia Budzysza I Powstańców Warszawy Wraz Z Przebudową Koryta Potoku Grodowego Na Odcinku Od Km 0+000 Do Torów Kolejowych, Budową Dojścia Do Użytku Ekologicznego Wąwozy Grodowe Oraz Przebudową Koryta Zamkniętego Potoku Środkowego Zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.  
Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 2 Numer referencyjny: I/PN/271/2017/MS 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa 29.01.18
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w Ulicach Haffnera, Wosia Budzysza I Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.  
Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich: część 1 - wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów; część 2 - wykonanie oświetlenia Numer referencyjny: PP-2227/PRwLW/2018 Przedmiotem zamówienia 25.01.18
Część nr: 1 Nazwa: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF  
Część nr: 2 Nazwa: „Przebudowa oświetlenia ulicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na obszarze wiejskim Miasta i Gminy Sztum” w ramach Projektu „Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF  
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pastwa Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.22.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pastwa, wzdłuż  
„Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej ul. Bohaterów Westerplatte” - ETAP II, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową