Sugestie
I.D.: 22968020

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi gminnej nr 843 w Czernichowie

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233140 45233220 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD GMINY CZERNICHÓW
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Małopolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 02/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 41048.10 Cena wybranej oferty: 46600.64 Oferta z najniższą ceną: 46600.64 Oferta z najwyższą ceną: 58063.50 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. Przedmiotem zamówienia

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Remont drogi wewnętrznej (rolniczej) o nr dz. 701, 752, 703/1, 750/2, 751/1, 753/3, 753/11/, 753/13, 753/15, 753/17, 753/19, 754/1, 594 w Przebieczanach, km 0 + 000 – 0 + 221” Numer referencyjny  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa serwera  
Remont drogi gminnej "Nad Paszynem" nr 290976K w miejscowości Mystków w km 0+040-1+040 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących remontu drogi gminnej „Nad Paszynem” w m.  
Remont drogi gminnej Nr 200618K Czermna-Swoszowa (dz.ewid nr 2684/1) w miejscowości Czermna w km 0+500 do 1+000 oraz 1+500 do 2+350 oraz drogi gminnej Nr 200615K Czermna-Kopaniny (dz.ewid. nr 1317/4)  
REMONT DROGI GMINNEJ MADZIARÓWKA NR K340018 W MIEJSCOWOŚCI DOBRA W KM 0+160 – 1+ 160. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZZ.271.12.2017 Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej  
Część nr: 1 Nazwa: wykonanie robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej „Barcice Górne – Na Sapieniec” nr 294231K w Barcicach w km 0+250 0+500 Długość remontowanego odcinka drogi 250 mb.  
Remont drogi gminnej „Trepacka” Nr K 363146 w miejscowości Lasek w km 0+500-1+100 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GPI-ZPI.271.1.17.2017 Przedmiotem  
Remont drogi gminnej „Myślec – Zagórze Myśleckie” nr 294278K w Myślcu w km 0+000-1+590 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.1.19.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  
Budowa chodnika na drodze gminnej nr 560109K relacji Gdów - Liplas od skrzyżowania z DW nr 966 do ul. Przemysłowej w km 0+506,46 - 0+667,25 (prawa strona drogi) wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą  
Część NR: 2 Nazwa: Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2018r. do 35 WOG w Rząsce k./Krakowa.