Sugestie
I.D.: 22404507

[Sprostowanie BZP] Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice Numer referencyjny: GKiB 271.54.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodo

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
11.08.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45100000 45110000 45111000 45112000 45233000 45231000
Termin składania wniosków:
04.12.17
Zamawiający:
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Śląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
[Sprostowanie BZP] Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice Numer referencyjny: GKiB 271.54.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice w sołectwie Godziszka, Buczkowice o długości ok.14,0 km która obejmuje: • przebudowę – modernizację istniejącej sieci wodociągowej i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Godziszka w rejonie ulic: Lipowska, Akacjowa, Górska i Beskidzka oraz przebudowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Godziszczańskiej w Szczyrku, • przebudowę – modernizację i budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w rejonie ulic Górskiej i Pienińskiej w Godziszce, • budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kontenerowej przepompowni wody na terenie Buczkowice. **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Sprostowanie BZP nr: 500028510-N-2017 z dnia: 2017-09-15 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: III Punkt: III.1.3)a) W ogłoszeniu jest: a) powyższy warunek będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości min 5.000.000 zł brutto, W ogłoszeniu powinno być: a) powyższy warunek będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej o wartości minimum 3.000.000 zł brutto, Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: IV.6.2) W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-30, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-04, godzina: 10:00,

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test