Sugestie
I.D.: 26541563

Zaprojektowanie i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - 3 części

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
08.03.18
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45000000 45200000 71320000 45110000 45230000
Zamawiający:
Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Miejsce realizacji:
PL: Rzeszowski
Miejsce realizacji:
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Roboty budowlane Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Engineering design services Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do punktu Z-7 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do komory B-49 (punktu Z-7), budowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od punktu Z-7 do komory B-48 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008-01) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20 28.03.18
„Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów do budynku Bazy Transportowej Samochodów Ciężarowych przy ul. Rzecha w Rzeszowie w ramach I etapu – os. Korona, zadania pn.: Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn350 mm do budynków w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (P4) przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektry  
„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 17.04.18
Roboty budowlane w zakresie rozbudowy hali sportowo-widowiskowej PODPROMIE w Rzeszowie  
Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu wraz z zagospodarowaniem terenu  
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Korniaktów oraz wykonanie zadania: Zbiornik Korniaktów w procedurze zaprojektuj i wybuduj.  
Wykonanie dokumentacji projektowej zadania: Zbiornik Łętownia oraz wykonanie zadania: Zbiornik Łętownia w procedurze zaprojektuj i wybuduj 23.04.18
Roboty budowlane polegające na budowie odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem na odcinku od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. Droga Południowa.  
„Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim  
Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na os. Budziwój wraz z budową zbiorników retencyjnych w Rzeszowie (5 części) 28.03.18