Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 260. Strona: 1 ( z 126)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. Numer referencyjny: FPZ.271.2.2018 Charakterystyka Gminy Rzekuń: Powierzchnia gminy Rzekuń 23.02.18 Mazowieckie
Przebudowa drogi nr 5316P Westrza – Parczew- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900m - roboty uzupełniające Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16/IN-WR-UZ/01/2017 Przedmiotem 23.02.18 POLSKA
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FPZ.271.3.2018 Charakterystyka Gminy Rzekuń: 23.02.18 Mazowieckie
„Letnie Utrzymanie Dróg” - Usługi Sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD-ZP-U.26.6.3.2018 23.02.18 Małopolskie
Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 23.02.18 Małopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2510.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest 23.02.18 Świętokrzyskie
Parking dla samochodów osobowych przy ul. Pokoju w rejonie cmentarza wraz z chodnikiem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271-110/IG/17 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu 23.02.18 Śląskie
Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania 23.02.18 Podkarpackie
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z 23.02.18 Śląskie
Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.ZN.341.108.2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa 23.02.18 Wielkopolskie

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. Numer referencyjny: FPZ.271.2.2018 Charakterystyka Gminy Rzekuń: Powierzchnia gminy Rzekuń

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RZEKUŃ
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi nr 5316P Westrza – Parczew- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. dł. ok. 900m - roboty uzupełniające Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 16/IN-WR-UZ/01/2017 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od marca 2018 r. do końca lutego 2019 r. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FPZ.271.3.2018 Charakterystyka Gminy Rzekuń:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RZEKUŃ
Miejsce realizacji: PL:

„Letnie Utrzymanie Dróg” - Usługi Sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): PZD-ZP-U.26.6.3.2018

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM TARGU
Miejsce realizacji: PL:

Remont dróg gminnych nr 581222 K w km 0+000 do km 1+233, Nr 581225K w km 2+763 do km 2+167, NR 581247K w km 2+200 do km 0+000 w miejscowości Grobla. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DRWINIA
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0570T Osiny – Mokre Niwy – Krupów – Trębowiec Duży – gr. woj. świętokrzyskiego Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2510.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W STARACHOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Parking dla samochodów osobowych przy ul. Pokoju w rejonie cmentarza wraz z chodnikiem Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP.271-110/IG/17 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa wodociągu gminnego w miejscowości Sołonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody i ujęcia wody, budowa pompowni, zbiorników wyrównawczych i zasilania

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LUBENIA
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji pod nazwą: „Zapewnienie pełnej dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Siewierz poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZ.ZN.341.108.2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL: