Sugestie

Przetargi: Budownictwo - hydrotechnika

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 2 764. Strona: 3 ( z 277)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie” Numer referencyjny: Rol.271.2.5.2017 Sieć 15.11.17 04.12.17 Warmińsko-Mazurskie
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h. 18.11.17 28.12.17 09:50 Krakowski
Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie”. 18.11.17 08.12.17 09:30 Miasto Wrocław
Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zbiornika retencyjnego w Górnie. Zadanie 04-08-1.1-03. 18.11.17 PL823
Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porci. 18.11.17 27.11.17 00:45 Gdański
Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych Akademii Sztuki Wojennej w ramach projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej”. 18.11.17 07.12.17 10:00 POLSKA
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa w latach 2018 – 2020. 18.11.17 30.11.17 09:30 PL82
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III. 18.11.17 Wrocławski
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów. 18.11.17 28.12.17 10:00 PL92
Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46. 18.11.17 18.12.17 10:50 Opolskie

Robota budowlana „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Świętajno, ul. Leśna” oraz „Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Świętajnie” Numer referencyjny: Rol.271.2.5.2017 Sieć

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Wykonanie dokumentacji projektowej, STWiORB, kosztorysu inwestorskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: „Modernizacja ujęcia wody surowej z rzeki Nysy Kłodzkiej w Michałowie”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa zbiornika retencyjnego w Górnie. Zadanie 04-08-1.1-03.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Oczyszczenie dna z materiałów ferromagnetycznych w tym wybuchowych w ramach Projektów: „Modernizacja toru wodnego do Portu Północnego w Gdańsku” i „Modernizacja układu falochronów osłonowych w Porci.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Miejsce realizacji: PL: Gdański

Budowa systemu udostępniania zasobów naukowych Akademii Sztuki Wojennej w ramach projektu „Portal bezpieczeństwa i obronności Akademii Sztuki Wojennej”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Akademia Sztuki Wojennej
Miejsce realizacji: POLSKA

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolbuszowa w latach 2018 – 2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kolbuszowa
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Psary- Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą ETAP IC- etapy I, II, III.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej
Miejsce realizacji: PL: Wrocławski

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy dwóch zbiorników retencyjnych oraz obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Celestynów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie