Sugestie

Przetargi: Budownictwo - instalacje przemysłowe

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 262. Strona: 1 ( z 27)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Radomiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.116.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym w 20.11.17 Mazowieckie
Budowa hali magazynowej na sprzęt rolniczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 241.7.2017 Hala magazynowa o powierzchni użytkowej 678,20m2 i kubaturze 4273,4m3. Konstrukcja budynku stalowa, 20.11.17 Mazowieckie
Postępowanie unieważnione Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/49/2017 Przedmiotem zamówienia niniejszego 20.11.17 Łódzkie
Dostawa lampy operacyjnej z kamerą HD wraz z systemem transmisji obrazu Numer referencyjny: UMW/AZ/PN-89/17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuczaszowej diodowej lampy operacyjnej o wysokiej 17.11.17 28.11.17 Dolnośląskie
PL-Ciechanów: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 18.11.17 11.12.17 10:00 Ciechanowsko-płocki
Zadanie nr 2 część 1,8,11,12 realizowanej w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”. 18.11.17 11.12.17 09:30 Krakowski
Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE. 18.11.17 Pilski
40/17/11/2017 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW O KOMORĘ PRZECHOWALNICZĄ, POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE ORAZ WIATĘ GOSPODARCZĄ - według załącznika 17.11.17 01.12.17 Mazowieckie
31/17/11/2017 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW O KOMORĘ PRZECHOWALNICZĄ, POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE ORAZ WIATĘ GOSPODARCZĄ - według załącznika 17.11.17 01.12.17 Mazowieckie
Konserwacja i serwis systemów DCS produkcji ABB w grupie EDF Polska S.A. 17.11.17 Bydgosko-Toruński

Budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Radomiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NZ.8161.116.2017 Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu sterowania oświetleniem ulicznym w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa hali magazynowej na sprzęt rolniczy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 241.7.2017 Hala magazynowa o powierzchni użytkowej 678,20m2 i kubaturze 4273,4m3. Konstrukcja budynku stalowa,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA W SOKOŁOWIE PODLASKIM
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Budowa magazynu dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w formule zaprojektuj i wybuduj Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP/49/2017 Przedmiotem zamówienia niniejszego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa lampy operacyjnej z kamerą HD wraz z systemem transmisji obrazu Numer referencyjny: UMW/AZ/PN-89/17 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwuczaszowej diodowej lampy operacyjnej o wysokiej

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

PL-Ciechanów: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Miejsce realizacji: PL: 06-400 Ciechanów

Zadanie nr 2 część 1,8,11,12 realizowanej w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Wodociągi Niepołomice” Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Pila
Miejsce realizacji: PL: Pilski

40/17/11/2017 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW O KOMORĘ PRZECHOWALNICZĄ, POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE ORAZ WIATĘ GOSPODARCZĄ - według załącznika

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

31/17/11/2017 ROZBUDOWA BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW O KOMORĘ PRZECHOWALNICZĄ, POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE ORAZ WIATĘ GOSPODARCZĄ - według załącznika

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: **** DANE PRYWATNE ****
Miejsce realizacji: PL:

Konserwacja i serwis systemów DCS produkcji ABB w grupie EDF Polska S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: EDF Polska S.A.
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński