Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 404. Strona: 1 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa mostu o konstrukcji trwałej w leśnictwie Niedarzyno. Zadanie obejmuje budowę mostu o konstrukcji trwałej (stal, żelbet) na rzece Bytowa w 21.11.17 Pomorskie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa drogi wywozowej nr 244L w leśnictwie Koźlice. Zadanie obejmuje budowę drogi wywozowej nr 244L w leśnictwie Koźlice. Planowane parametry drogi: 21.11.17 Pomorskie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: Budowa drogi wywozowej nr 249L w leśnictwie Koźlice wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1780G. Zadanie obejmuje budowę drogi wywozowej nr 21.11.17 Pomorskie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 4 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Obrowo. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja 21.11.17 Pomorskie
Część NR: 5 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Modrzewo. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja inwestycji: brzeg jeziora 21.11.17 Pomorskie
Część NR: 6 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Niedarzyno. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja inwestycji: brzeg rzeki 21.11.17 Pomorskie
Postępowanie unieważnione. Część NR: 7 Nazwa: Przebudowa (budowa) mostu o konstrukcji trwałej w leśnictwie Jutrzenka/Gałęźnia Zadanie obejmuje przebudowę (budowę) mostu o konstrukcji trwałej (stal, 21.11.17 Pomorskie
Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych 17.11.17 01.12.17 Warmińsko-Mazurskie
290/N/PR - Roboty budowlane - Modernizacja estakady rurociągów odmetanowania pomiędzy szybem Andrzej II, a studzienką odwadniaczy w rejonie stacji odmetanowania dla potrzeb TAURON Wydobycie SA Numer 17.11.17 05.12.17 Śląskie
Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m.Trześcianka i m.Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614. 21.11.17 05.12.17 09:30 PL84

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Budowa mostu o konstrukcji trwałej w leśnictwie Niedarzyno. Zadanie obejmuje budowę mostu o konstrukcji trwałej (stal, żelbet) na rzece Bytowa w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa drogi wywozowej nr 244L w leśnictwie Koźlice. Zadanie obejmuje budowę drogi wywozowej nr 244L w leśnictwie Koźlice. Planowane parametry drogi:

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 3 Nazwa: Budowa drogi wywozowej nr 249L w leśnictwie Koźlice wraz z przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1780G. Zadanie obejmuje budowę drogi wywozowej nr

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 4 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Obrowo. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 5 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Modrzewo. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja inwestycji: brzeg jeziora

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 6 Nazwa: Budowa punktu czerpania wody w leśnictwie Niedarzyno. Zadanie obejmuje budowę punktu czerpania wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów. Lokalizacja inwestycji: brzeg rzeki

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Część NR: 7 Nazwa: Przebudowa (budowa) mostu o konstrukcji trwałej w leśnictwie Jutrzenka/Gałęźnia Zadanie obejmuje przebudowę (budowę) mostu o konstrukcji trwałej (stal,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO BYTÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

290/N/PR - Roboty budowlane - Modernizacja estakady rurociągów odmetanowania pomiędzy szybem Andrzej II, a studzienką odwadniaczy w rejonie stacji odmetanowania dla potrzeb TAURON Wydobycie SA Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON WYDOBYCIE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa i rozbudowa dr. woj. Nr685 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą tech. na odc. Zabłudów–Nowosady wraz z obejściem m.Trześcianka i m.Narew – odc. II od km 8+462 do km 32+614.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie