Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 406. Strona: 20 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Przebudowa mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr ewid. 184 w km 0+600 w miejscowości Dąbrowa Zielona Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.I.5.2017 Zakres 17.10.17 Śląskie
Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż. CPV 45200000-9 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.2720.82.2017 Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż. 17.10.17 Dolnośląskie
Remont umocnień - przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030 ,G83-G000083 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIBR.ZP.271.7.2017 17.10.17 Śląskie
Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O/OL.D-3.2412.4.2017.Z-4 Przedmiotem 17.10.17 Warmińsko-Mazurskie
Remont bitumicznych przykryć dylatacyjnych na moście w miejscowości Żółtki, przez rzekę Narew o JNI 01060003 w ciągu EPD drogi S8 nr 8P05D045 odc. Jeżewo – Białystok w km 16+241 Numer referencyjny 17.10.17 Podlaskie
Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu w okresie do 30.06.2018 r. Numer referencyjny 17.10.17 Opolskie
Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 561011K w miejscowości Golkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZD.7225.1.1.2017 Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 561011K w 17.10.17 Małopolskie
Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo11(EV11)–Zadanie nr 3–odc.I, pododcinek Ia od granicy Krakowa do granicy województwa świętokrzyskiego w gminie Proszowice. 17.10.17 Małopolskie
Postępowanie unieważnione. Żelazny szlak rowerowy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.15.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trasy rowerowej z wykorzystaniem istniejącej sieci 16.10.17 Śląskie
Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare Numer referencyjny (jeżeli 16.10.17 Lubelskie

Przebudowa mostu na przepust na Kanale Lodowym w ciągu drogi gminnej na działce nr ewid. 184 w km 0+600 w miejscowości Dąbrowa Zielona Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 271.I.5.2017 Zakres

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY DĄBROWA ZIELONA
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż. CPV 45200000-9 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): NI.2720.82.2017 Modernizacja mostu w ciągu DW 338 w km 36+020 k/m Lubiąż.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Remont umocnień - przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 do km 0+030 ,G83-G000083 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIBR.ZP.271.7.2017

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa mostu przez Kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): O/OL.D-3.2412.4.2017.Z-4 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Remont bitumicznych przykryć dylatacyjnych na moście w miejscowości Żółtki, przez rzekę Narew o JNI 01060003 w ciągu EPD drogi S8 nr 8P05D045 odc. Jeżewo – Białystok w km 16+241 Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie remontów w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu w okresie do 30.06.2018 r. Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 561011K w miejscowości Golkowice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GZD.7225.1.1.2017 Budowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 561011K w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo11(EV11)–Zadanie nr 3–odc.I, pododcinek Ia od granicy Krakowa do granicy województwa świętokrzyskiego w gminie Proszowice.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.10.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Postępowanie unieważnione. Żelazny szlak rowerowy Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR.271.15.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie trasy rowerowej z wykorzystaniem istniejącej sieci

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa trzech obiektów mostowych zlokalizowanych na rzekach Huczwa, Rzeczyca i Szyszła wraz z trzema odcinkami drogi powiatowej Nr 3522L Zimno – Dyniska Stare Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Miejsce realizacji: PL: