Sugestie

Przetargi: Budownictwo - mosty, kładki

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 405. Strona: 3 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12. 15.11.17 15.12.17 Małopolskie
„Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastru. 15.11.17 21.12.17 10:00 PL824
Remont mostu łączącego dz. Nr ewid. 3367 z 2708 w km 0+130 w miejscowości Posada Jaśliska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2017 Przedmiotowe zadanie polegało będzie na wykonaniu 14.11.17 Podkarpackie
Remont części wiaduktu w ciągu ulicy Sienkiewicza w Białymstoku Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) ETAP I: Remont części wiaduktu w ciągu ulicy Sienkiewicza w Białymstoku – wiadukt drogowy 14.11.17 Podlaskie
Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km. 14.11.17 29.11.17 11:30 Dolnośląskie
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami. 14.11.17 30.11.17 10:30 Małopolskie, PL72
Budowa oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze - 2 edycja Numer referencyjny: ZP.271.39.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 10.11.17 27.11.17 Pomorskie
Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łagów Numer referencyjny: PEZ.272.1.17.2017.BN Przedmiotem zamówienia jest remontu chodnika w m. Łagów. Inwestycję podzielono na 2 etapy: - 10.11.17 30.11.17 Lubuskie
REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW KOMUNALNYCH NAD RZEKĄ EŁK U ZBIEGU ULIC PARKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO W EŁKU Numer referencyjny: O-ZP.271.58.2017 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia 09.11.17 28.11.17 Warmińsko-Mazurskie
Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura techniczną. 11.11.17 28.11.17 09:30 PL84

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

„Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastru.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Prezydent Miasta Tarnobrzega
Miejsce realizacji: PL: Tarnobrzeski

Remont mostu łączącego dz. Nr ewid. 3367 z 2708 w km 0+130 w miejscowości Posada Jaśliska Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.5.2017 Przedmiotowe zadanie polegało będzie na wykonaniu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY JAŚLISKA
Miejsce realizacji: PL:

Remont części wiaduktu w ciągu ulicy Sienkiewicza w Białymstoku Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) ETAP I: Remont części wiaduktu w ciągu ulicy Sienkiewicza w Białymstoku – wiadukt drogowy

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 14.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK
Miejsce realizacji: PL:

Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Dolnośląskie

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 14.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie
PL: Świętokrzyskie

Budowa oświetlenia drogowego w Kosakowie, Mostach i Suchym Dworze - 2 edycja Numer referencyjny: ZP.271.39.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 10.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOSAKOWO
Miejsce realizacji: PL:

Remont chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1236F w m. Łagów Numer referencyjny: PEZ.272.1.17.2017.BN Przedmiotem zamówienia jest remontu chodnika w m. Łagów. Inwestycję podzielono na 2 etapy: -

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIEBODZINIE
Miejsce realizacji: PL:

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW KOMUNALNYCH NAD RZEKĄ EŁK U ZBIEGU ULIC PARKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO W EŁKU Numer referencyjny: O-ZP.271.58.2017 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 09.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY EŁK
Miejsce realizacji: PL:

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka i niezbędną infrastruktura techniczną.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 11.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Miejsce realizacji: PL: Podlaskie