Sugestie

Przetargi: Budownictwo - obiekty sportowe

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo-oczyszczalnie
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg
Budownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 987. Strona: 1 ( z 99)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
K: Wykonanie remontu nawierzchni sportowej oraz ułożenie wykładziny homogenicznej w budynku hali sportowej w JW. 5700 Międzyrzecz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/K/4620-7/2018 23.05.18 Lubuskie
Część nr: 2 Nazwa: Budowa budynku sportowego w miejscowości Skoszewo, gm. Brusy Inwestycja polegała będzie na: Część II: Budowie budynku sportowego w miejscowości Skoszewo, gm. Brusy tj. na wykonaniu 23.05.18 Pomorskie
Prace remontowe w obiektach oświatowych. Numer referencyjny: ZTA.262-8/2018 Zadanie nr 1 - Malowanie emulsyjne i olejne 3 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie Zadanie nr 2 – 21.05.18 04.06.18 Mazowieckie
Modernizacja boiska sportowego w Kijach - II przetarg Numer referencyjny: BZ.271.27.2018 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja 21.05.18 06.06.18 Lubuskie
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stołówki studenckiej na Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. 21.05.18 05.06.18 Śląskie
Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2018 1.Przedmiotem zamówienia obejmuje: a. wykonanie robót budowlanych związanych z budową kompleksu 21.05.18 05.06.18 Małopolskie
TO.262.13.2018 Naprawę, wymianę wskazanych elementów urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenach Gminy Białystok przy budynkach 21.05.18 29.05.18 Podlaskie
ZP.271.2.19.2018 Remont niecek basenowych na terenie Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego „Gubałówka w Skawinie”, z podziałem na 2 ZADANIA: ZADANIE 1 Remont niecek basenów odkrytych (basen płytki, 22.05.18 29.05.18 Małopolskie
Budowa sieci cieplnej w celu usunięcia kolizji istniejącej sieci wysokoparametrowej Dn 200/315 mm zasilającej węzły ciepłownicze ogrzewające część miasta Środa Wielkopolska z nowo projektowaną płytą 21.05.18 06.06.18 Wielkopolskie
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m. Numer referencyjny: RRG.271.11.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 21.05.18 06.06.18 Warmińsko-Mazurskie

K: Wykonanie remontu nawierzchni sportowej oraz ułożenie wykładziny homogenicznej w budynku hali sportowej w JW. 5700 Międzyrzecz Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SVA/K/4620-7/2018

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AMW SINEVIA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa budynku sportowego w miejscowości Skoszewo, gm. Brusy Inwestycja polegała będzie na: Część II: Budowie budynku sportowego w miejscowości Skoszewo, gm. Brusy tj. na wykonaniu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BRUSY
Miejsce realizacji: PL:

Prace remontowe w obiektach oświatowych. Numer referencyjny: ZTA.262-8/2018 Zadanie nr 1 - Malowanie emulsyjne i olejne 3 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechanowie Zadanie nr 2 –

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W CIECHANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja boiska sportowego w Kijach - II przetarg Numer referencyjny: BZ.271.27.2018 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SULECHÓW
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku stołówki studenckiej na Centrum Badawczo-Rozwojowe Fizjoterapii, Medycyny Sportowej i Kardiorehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich Numer referencyjny: ZP.271.1.12.2018 1.Przedmiotem zamówienia obejmuje: a. wykonanie robót budowlanych związanych z budową kompleksu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA STARY SĄCZ
Miejsce realizacji: PL:

TO.262.13.2018 Naprawę, wymianę wskazanych elementów urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się na terenach Gminy Białystok przy budynkach

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

ZP.271.2.19.2018 Remont niecek basenowych na terenie Ośrodka Kulturalno – Rekreacyjnego „Gubałówka w Skawinie”, z podziałem na 2 ZADANIA: ZADANIE 1 Remont niecek basenów odkrytych (basen płytki,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY SKAWINA
Miejsce realizacji: PL:

Budowa sieci cieplnej w celu usunięcia kolizji istniejącej sieci wysokoparametrowej Dn 200/315 mm zasilającej węzły ciepłownicze ogrzewające część miasta Środa Wielkopolska z nowo projektowaną płytą

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ , WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60m. Numer referencyjny: RRG.271.11.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PASYM
Miejsce realizacji: PL: