Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 243. Strona: 1 ( z 25)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę (o ile są one wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych oraz uporządkowaniem gospo 22.07.17 29.08.17 10:00 Tyski
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”. 22.07.17 POLSKA
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęże tj. część 2 zadania nr 1 „Oczyszczalnie ścieków” realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”. 22.07.17 Krakowski
Leszno: Rozbudowa budynku mieszkalnego z dobudową kancelarii leśnictwa Karczma Borowa i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Kąkolewie ul. Przemysłowa 11, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie. 21.07.17 Wielkopolskie
Rudnik: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem” 21.07.17 Podkarpackie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje 21.07.17 07.08.17 Łódzkie, Skierniewicki
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach 21.07.17 08.08.17 Wielkopolskie, Poznański
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciążek 21.07.17 07.08.17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w Grabowie Szlacheckim” 21.07.17 07.08.17 Lubelskie
„Budowa 37 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów” RIZPiFZ.271.156.2017 21.07.17 07.08.17 Mazowieckie

Zaprojektowanie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na budowę (o ile są one wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa) oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej, modernizację sieci wodociągowej oraz sieci ciepłowniczej na Osiedlu Mickiewicza w Mikołowie, wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 55 pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) lub zaświadczenia z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/modernizacja oczyszczalni ścieków Centrum w Mikołowie wraz z budową systemu przeróbki osadów ściekowych oraz uporządkowaniem gospo

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Mikołów.

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: POLSKA

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęże tj. część 2 zadania nr 1 „Oczyszczalnie ścieków” realizowanego w ramach projektu „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: „Wodociągi Niepołomice” spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miejscowość Podłęże na terenie gminy Niepołomice.

Leszno: Rozbudowa budynku mieszkalnego z dobudową kancelarii leśnictwa Karczma Borowa i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Kąkolewie ul. Przemysłowa 11, gmina Osieczna, powiat leszczyński, województwo wielkopolskie.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Nadleśnictwo Karczma Borowa
Miejsce realizacji: PL: 64100 Leszno

Rudnik: „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem”

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem
Miejsce realizacji: PL: 37420 Rudnik

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Słupia
Miejsce realizacji: PL: 96-128 Słupia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Ryczywół wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budową przepompowni wody w Ludomach

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 64-630 Ryczywół

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciążek

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Raciążek
Miejsce realizacji: PL: 87721 Raciążek

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w Grabowie Szlacheckim”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Nowodwór
Miejsce realizacji: PL: 08503 Nowodwór

„Budowa 37 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Celestynów” RIZPiFZ.271.156.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Celestynów
Miejsce realizacji: PL: 05430 Celestynów