Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 199. Strona: 2 ( z 20)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m /h 19.01.18 09.02.18 09:50 Krakowski
Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Mokrej oraz rowów melioracyjnych na terenie m. Puławy Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - eksploatacja i 18.01.18 24.01.18 Lubelskie
Usuwanie awarii na obiektach gminnych- wykonywanie robót elektrycznych w 2018 roku. Przedmiot umowy obejmuje usuwanie awarii elektrycznych na obiektach infrastruktury technicznej na terenie gminy 18.01.18 26.01.18 Wielkopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe Numer referencyjny: ZP.271.01.18/UK 3.1 Przedmiotem 18.01.18 31.01.18 Podkarpackie
Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1081656 Miejsce realizacji 17.01.18 06.02.18 Śląskie
Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1081663 17.01.18 08.02.18 Śląskie
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa 17.01.18 02.02.18 Podlaskie
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu 18.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo 18.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 4 Nazwa: Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal 18.01.18 Kujawsko-Pomorskie

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka - Bogucice o wydajności do 360 m /h

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 19.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Mokrej oraz rowów melioracyjnych na terenie m. Puławy Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I - eksploatacja i

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PUŁAWACH
Miejsce realizacji: PL:

Usuwanie awarii na obiektach gminnych- wykonywanie robót elektrycznych w 2018 roku. Przedmiot umowy obejmuje usuwanie awarii elektrycznych na obiektach infrastruktury technicznej na terenie gminy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŻERKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica oraz budowa wodociągu w m. Puchacze, Podemszczyzna, Świdnica i Krzywe Numer referencyjny: ZP.271.01.18/UK 3.1 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1081656 Miejsce realizacji

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wyposażenie komory rozdzielczej w sondę hydrostatyczną wraz z montażem oświetlenia oraz doposażenie w stacje poboru prób na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach Numer ogłoszenia 1081663

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZAMBRÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOWAL
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 4 Nazwa: Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOWAL
Miejsce realizacji: PL: