Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 227. Strona: 20 ( z 23)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.42.2017 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 93 30.01.18 Świętokrzyskie
Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Dziemionnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.361.3/2018 Zamówienia obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Dziemionnie przy ul. 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Część NR: 2 Nazwa: Budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lub, Radówek, Spudłów. 30.01.18 Lubuskie
Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście 30.01.18 Mazowieckie
Część NR: 2 Nazwa: Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Część NR: 3 Nazwa: Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Część NR: 2 Nazwa: Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świedziebnia 30.01.18 Kujawsko-Pomorskie
Część NR: 2 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 30.01.18 Podkarpackie
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie 30.01.18 Podlaskie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łopuszno Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GI.271.42.2017 3.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 93

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŁOPUSZNO
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków w Dziemionnie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZ.361.3/2018 Zamówienia obejmuje kompleksową obsługę oczyszczalni ścieków w Dziemionnie przy ul.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOWEJ WSI WIELKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki,

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BONIEWO
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lub, Radówek, Spudłów.

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GÓRZYCA
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie / część zostało unieważnione. Część NR: 2 Nazwa: Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY NOWE MIASTO
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Zakup i montaż zestawu do gospodarki osadem ściekowym na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w m. Rakutowo

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOWAL
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Wymiana zestawu hydroforowego na terenie stacji uzdatniania wody w m. Grabkowo gmina Kowal

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOWAL
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Budowa 45 przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Świedziebnia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŚWIEDZIEBNIA
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PADEW NARODOWA
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa (modernizacja) miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 30.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TYKOCIN
Miejsce realizacji: PL: