Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 355. Strona: 20 ( z 36)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie unieważnione Część NR: 2 Nazwa: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie 19.10.17 Łódzkie
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na 18.10.17 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klukach” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.10.017 1. Roboty budowlane: 18.10.17 Łódzkie
Postępowanie unieważnione Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.18.2017 Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w 18.10.17 Lubuskie
Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych 18.10.17 Dolnośląskie
„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA” nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z 18.10.17 Podkarpackie
„Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – etap I”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGS.271.2.2017 Postępowanie na „Przebudowa 18.10.17 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, gmina Bartniczka Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art.2 pkt 8 UPZP w związku z art.3 pkt 6 i 7a ustawy z 18.10.17 Kujawsko-Pomorskie
„Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa - Remont stacji uzdatniania wody w Nieszawie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2017 Przedmiotem 18.10.17 Kujawsko-Pomorskie
Remont stacji uzdatniania wody – basen ZS w Rudnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SI 271.B 07-001W. 34 .2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona wraz ze SIWZ 18.10.17 Dolnośląskie

Postępowanie unieważnione Część NR: 2 Nazwa: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Chorzynie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 19.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY OSJAKÓW
Miejsce realizacji: PL:

„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY CHODECZ
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Klukach” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IN.271.10.017 1. Roboty budowlane:

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KLUKI
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RI.271.1.18.2017 Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY DREZDENKO
Miejsce realizacji: PL:

Porządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminie Sulików poprzez budowę sieci wodociągowej do miejscowości Wilka i Wrociszów Dolny oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach gminnych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SULIKÓW
Miejsce realizacji: PL:

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH ORAZ PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIRCZA” nr RPPK.04.03.01-18-0002/16-00 współfinansowanego z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BIRCZA
Miejsce realizacji: PL:

„Przebudowa instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzynowłoga Mała – etap I”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IGS.271.2.2017 Postępowanie na „Przebudowa

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce, gmina Bartniczka Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art.2 pkt 8 UPZP w związku z art.3 pkt 6 i 7a ustawy z

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BARTNICZKA
Miejsce realizacji: PL:

„Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miejskiej Nieszawa - Remont stacji uzdatniania wody w Nieszawie” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.8.2017 Przedmiotem

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA NIESZAWA
Miejsce realizacji: PL:

Remont stacji uzdatniania wody – basen ZS w Rudnej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): SI 271.B 07-001W. 34 .2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa udostępniona wraz ze SIWZ

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 18.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RUDNA
Miejsce realizacji: PL: