Sugestie

Przetargi: Budownictwo - oczyszczalnie

Zachęcamy również do sprawdzenia pozostałych podkategorii związanych z budownictwem:
Budownictwo
Budownictwo-mosty, kładki
Budownictwo-magazyny, hale
Budownictwo- obiekty sportowe
Budownictwo- hydrotechnika
Budownictwo-budynków
Budowa dróg

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 283. Strona: 3 ( z 29)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
[Sprostowanie BZP] Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju. Numer referencyjny: OR.ZP1.271-30/17 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej 05.12.17 09.01.18 Dolnośląskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.16.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w 11.12.17 Lubuskie
[Sprostowanie BZP] Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Gorlicach realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki 29.11.17 18.12.17 Małopolskie
120/07/12/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej” – etap I i II. 08.12.17 22.12.17 Zachodniopomorskie
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz oraz urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Cielądzu oraz na hydroforniach: Sierzchowy i Kuczyzna 1. Opis 07.12.17 14.12.17 Łódzkie
[Sprostowanie BZP] Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu Numer referencyjny: RGK.271.12.2017 2. Na przedmiot zamówienia 24.11.17 14.12.17 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa. 09.12.17 16.01.18 10:00 PL218
Zadanie III.9 „Modernizacja Zakładu Północnego – Etap II.B 09.12.17 18.12.17 11:45 PL911
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ujęcia wody w Leśnicy - Etap III. 08.12.17 Miasto Wrocław
Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót. 08.12.17 Miasto Szczecin

[Sprostowanie BZP] Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju. Numer referencyjny: OR.ZP1.271-30/17 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącej

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 05.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.16.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 11.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI
Miejsce realizacji: PL:

[Sprostowanie BZP] Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Gorlicach realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 29.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W GORLICACH
Miejsce realizacji: PL:

120/07/12/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w Jesionowie i odtworzeniem nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej” – etap I i II.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY PRZELEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Cielądz oraz urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków i przepompowni w Cielądzu oraz na hydroforniach: Sierzchowy i Kuczyzna 1. Opis

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 07.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY CIELĄDZ
Miejsce realizacji: PL:

[Sprostowanie BZP] Przebudowa stacji uzdatniania wody w Bajerzu i przebudowa procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Napolu Numer referencyjny: RGK.271.12.2017 2. Na przedmiot zamówienia

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 24.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KIJEWO KRÓLEWSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.12.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Iwkowa
Miejsce realizacji: PL: Nowosądecki

Zadanie III.9 „Modernizacja Zakładu Północnego – Etap II.B

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.12.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ujęcia wody w Leśnicy - Etap III.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – dokończenie robót.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.12.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin