Sugestie
I.D.: 22657921

Część nr 3 Nazwa: wynajem sal z wyposażeniem oraz usługi gastronomiczne związane na obszarze: powiatu złotoryjskiego, powiatu legnickiego ziemskiego l

Rodzaj umowy:
Umowa łączona
Data publikacji:
25.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
55000000 70220000 79950000
Zamawiający:
DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Dolnośląskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 12/06/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Cena wybranej oferty: 3870 Oferta z najniższą ceną: 3870 Oferta z najwyższą ceną: 3870 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Przetarg nieograniczony na wynajem sal z wyposażeniem oraz usługi gastronomiczne związane z organizacją 16 spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. DolOS", z podziałem na 5 zadań. 1.Przedmiotem zamówienia są usługi gastronomiczne w formie jednorazowej przerwy kawowej, w formie obiadów oraz usługi wynajmu sal, związane z organizacją 16 spotkań konsultacyjnych realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu pn. DolOS". 2.Szczegółowy opis zadań: Zadanie 1 usługi realizowane na obszarze: powiatu jeleniogórskiego ziemskiego, powiatu lubańskiego lub powiatu lwóweckiego - łącznie 4 spotkania w terminach: 13.06.2017, 19.06.2017, 05.09.2017, 19.09.2017. Zadanie 2 usługi realizowane na obszarze: powiatu kłodzkiego (bez miasta Kłodzko) lub powiatu ząbkowickiego - łącznie 5 spotkań w terminach: 21.06.2017, 23.06.2017, 07.09.2017, 14.09.2017, 21.09.2017. Zadanie 3 usługi realizowane na obszarze: powiatu złotoryjskiego, powiatu legnickiego ziemskiego lub powiatu jaworskiego - łącznie 3 spotkania w terminach: 27.06.2017, 29.06.2017, 29.08.2017. Zadanie 4 usługi realizowane na obszarze: powiatu głogowskiego, powiatu górowskiego lub powiatu wołowskiego - łącznie 3 spotkania w terminach: 03.07.2017, 05.07.2017, 12.09.2017. Zadanie 5 usługi realizowane na obszarze powiatu zgorzeleckiego - 1 spotkanie w dniu 31.08.2017. 3.Zamawiający przewiduje, że w każdym spotkaniu weźmie udział maksymalnie 20 osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości osób uczestniczących w każdym spotkaniu do min. 17. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników spotkania na 4 dni robocze przed spotkaniem. Termin zgłoszenia ostatecznej liczby uczestników jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część NR: 9 Nazwa: dostawa opału Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy Rewir Dzielnicowych w Zawonii ul. Wrzosowa 2  
01-18-000117/STM/07/1/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobne w: rodzaju: LECZENIE STOMATOLOGICZNE 06.03.18
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 1 Linia manometryczna cienka. W komplecie – kraniki łączące trójdrożne 3/badanie Op=25 szt. 10 2 Dwukanałowy cewnik do cystometrii Op=10 szt. 35 3 Dwukanałowy cewnik  
Druk i dostawa książek oraz materiałów reklamowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): K-DZP.362.1.34.2017 Przedmiotem zamówienia jest druk i  
Część NR: 6 Nazwa: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej z podziałem na zadania.  
Część NR: 4 Nazwa: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej z podziałem na zadania.  
Część NR: 3 Nazwa: Sukcesywna dostawa produktów spożywczych dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej z podziałem na zadania.  
Część NR: 8 Nazwa: pakiet nr 8 Zestaw do walidacji metody oznaczania poziomu ekspresji białek endocytotycznych, w tym: zestaw 1 Odczynnik umożliwiający analizę ekspresji genów przez zastosowanie  
Część NR: 7 Nazwa: pakiet nr 7 Zestaw do walidacji oceny ilościowej białek endocytotycznych, w tym: zestaw 1 Agaroza, czysta do zastosowania w metodach elektroforetycznych do rozdziału fragmentów  
Część NR: 6 Nazwa: pakiet nr 6 Zestaw do walidacji oceny jakościowej i ilościowej białek endocytotycznych z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, w tym: zestaw 1 Gotowy do użycia Master