Sugestie

Przetargi: Doradztwo finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 142. Strona: 1 ( z 115)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zawarcie umowy ramowej na ubezpieczenie mienia inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (polisa CAR/EAR) na okres do dnia 31.12.2023 r. 18.11.17 28.12.17 11:00 POLSKA
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w roku 201711.000.000 PLN. 18.11.17 PL81
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku. 18.11.17 Bielski
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2. 18.11.17 Zachodniopomorskie
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz członków ich rodzin na lata 2018-2020. 18.11.17 04.01.18 00:15 POLSKA
Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Numer referencyjny: SIWZ NR RIN.271.21.2017 Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na 15.11.17 24.11.17 Podkarpackie
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2017 do 18.12.2020 Numer referencyjny: RGK.271.10.2017 Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności 15.11.17 24.11.17 Mazowieckie
„ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW” w kwocie 1.815.212,00 zł Numer referencyjny: Or.272.16.2017 3. Opis 16.11.17 27.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego Numer referencyjny: IGD.ZP. 271.8.2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w 17.11.17 28.11.17 Mazowieckie
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego Numer referencyjny: ZP 271.22.2017 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi pn.:” „Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego” 17.11.17 27.11.17 Warmińsko-Mazurskie

Zawarcie umowy ramowej na ubezpieczenie mienia inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (polisa CAR/EAR) na okres do dnia 31.12.2023 r.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łęczna w roku 201711.000.000 PLN.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Łęczna – Urząd Miejski w Łęcznej
Miejsce realizacji: PL: Lubelskie

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Bielska-Białej w 2017 roku.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Miejsce realizacji: PL: Bielski

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Mikropożyczka” w ramach Projektu „pn. Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej oraz członków ich rodzin na lata 2018-2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Numer referencyjny: SIWZ NR RIN.271.21.2017 Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RYMANÓW
Miejsce realizacji: PL:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Mała Wieś w okresie od 19.12.2017 do 18.12.2020 Numer referencyjny: RGK.271.10.2017 Zamówienie obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MAŁA WIEŚ
Miejsce realizacji: PL:

„ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW” w kwocie 1.815.212,00 zł Numer referencyjny: Or.272.16.2017 3. Opis

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

Wybór banku do udzielenia kredytu długoterminowego Numer referencyjny: IGD.ZP. 271.8.2017 Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KRASNE
Miejsce realizacji: PL:

Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego Numer referencyjny: ZP 271.22.2017 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi pn.:” „Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego”

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY BISKUPIEC
Miejsce realizacji: PL: