Sugestie

Przetargi: Doradztwo finansowe

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 493. Strona: 1 ( z 50)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego 21.07.17 06.09.17 Mazowieckie
opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej 21.07.17 28.07.17 Podkarpackie
Biskupiec: UDZIELENIE GMINIE BISKUPIEC KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO 21.07.17 Warmińsko-Mazurskie
Hajnówka: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 21.07.17 Podlaskie
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH dla 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych 21.07.17 28.07.17 Mazowieckie
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 6 966 949 PLN dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2017 rok”. 21.07.17 30.08.17 Tarnowski
Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz członków ich rodzin na lata 2017 – 2020. 21.07.17 PL923
Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne w wysokości do 7 489 780,00 PLN 21.07.17 Wielkopolskie
Ubezpieczenie mienia – Mosty – Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych. 21.07.17 24.07.17 11:00 Miasto Kraków
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie pojazdów. 21.07.17 08.08.17 10:00 Elbląski

Postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania łącznego sprawozdania finansowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: RADA NADZORCZA POLSKIEJ WYTWÓRNI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. z siedzibą ul. Sanguszki 1, 00-222 Warszawa
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Miejsce realizacji: PL: Rzeszów

Biskupiec: UDZIELENIE GMINIE BISKUPIEC KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Biskupiec
Miejsce realizacji: PL: 5647450575 tel. do

Hajnówka: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miejska Hajnówka
Miejsce realizacji: PL: 17200 Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH dla 9 wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Gen. Józefa Hallera 13
07-410 Ostrołęka
Miejsce realizacji: PL: Ostrołęka

„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego złotówkowego do kwoty 6 966 949 PLN dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2017 rok”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Tarnów
Miejsce realizacji: PL:

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego oraz członków ich rodzin na lata 2017 – 2020.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
Miejsce realizacji: PL: Płocki

Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne w wysokości do 7 489 780,00 PLN

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Kłecko
Miejsce realizacji: PL: Wielkopolskie

Ubezpieczenie mienia – Mosty – Gminy Miejskiej Kraków – Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie od ryzyk żywiołowych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy, ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie pojazdów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
Miejsce realizacji: PL: Elbląski