Sugestie

Przetargi: Doradztwo - zarządzanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 305. Strona: 1 ( z 31)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Opracowanie koncepcji projektowej budowy/rozbudowy infrastruktury technicznej dla pn. "Budowa/rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej w Skierniewicach”. Numer referencyjny 21.11.17 Łódzkie
Postępowanie unieważnione Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 21.11.17 Małopolskie
Postępowanie unieważnione Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierzowska na odcinku od ul. Majewskiego 21.11.17 Śląskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych 21.11.17 Małopolskie
Część NR: 2 Nazwa: Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej 21.11.17 Małopolskie
Część NR: 3 Nazwa: Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych 21.11.17 Małopolskie
Część NR: 4 Nazwa: Zakup urządzenia UTM 21.11.17 Małopolskie
Opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego. Opinia dotyczy obiektów budowlanych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Przy Baszcie” w 21.11.17 24.11.17 Wielkopolskie
Wykonanie następującego zakresu prac B+R: Ocena pracy cieplnej pieca Walcowni Drobnej o wydajności 180Mg/h i pieca Walcowni Średniej o wydajności 250Mg/h w wybranych warunkach technologicznych, w 21.11.17 23.11.17 Świętokrzyskie
Wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż. jako organ opiniodawczy, wykonawczy i kontrolny Kierownika Zakładu w zakresie bhp. 21.11.17 24.11.17 Dolnośląskie

Opracowanie koncepcji projektowej budowy/rozbudowy infrastruktury technicznej dla pn. "Budowa/rozbudowa ulic Kwiatowa, Urocza, Łąkowa, sięgacz ul. Miłej w Skierniewicach”. Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY WADOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Opracowanie koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Kazimierzowska na odcinku od ul. Majewskiego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁOMNIKI
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Rozbudowa informatycznej infrastruktury sprzętowej

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁOMNIKI
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Uruchomienie Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁOMNIKI
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 4 Nazwa: Zakup urządzenia UTM

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY SŁOMNIKI
Miejsce realizacji: PL:

Opinia rzeczoznawcy budowlanego stwierdzająca bezpieczeństwo użytkowania obiektu budowlanego. Opinia dotyczy obiektów budowlanych znajdujących się na terenie ośrodka wypoczynkowego „Przy Baszcie” w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie następującego zakresu prac B+R: Ocena pracy cieplnej pieca Walcowni Drobnej o wydajności 180Mg/h i pieca Walcowni Średniej o wydajności 250Mg/h w wybranych warunkach technologicznych, w

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CELSA HUTA OSTROWIEC SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie na rzecz Zamawiającego zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony p.poż. jako organ opiniodawczy, wykonawczy i kontrolny Kierownika Zakładu w zakresie bhp.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
Miejsce realizacji: PL: