Sugestie

Przetargi: Doradztwo - zarządzanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 558. Strona: 1 ( z 56)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Samoadaptująca się sieci sensorów Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu projektu samoadaptującej się sieci sensorów wraz z systemem webowym do zarządzania bezprzewodową 27.05.18 04.06.18 Małopolskie
Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki”. Numer 25.05.18 05.06.18 Śląskie
Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz 26.05.18 01.06.18 Śląskie
Zamówienie nr PIPRIL-01/2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obejmującej usługę doradczą w zakresie przygotowania portalu IOB, dostawą oprogramowania do świadczenia 26.05.18 04.06.18 Świętokrzyskie
Analiza przyczyn uszkodzenia wraz z opracowaniem koncepcji odtworzenia skarpy nasypu drogowego na terenie byłej platformy odpraw granicznych w miejscowości Zwardoń dz. nr 8009/134 25.05.18 06.06.18 Śląskie
Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/1 3. Zakres rzeczowy: - 25.05.18 29.05.18 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla 7 budynków w ramach realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II udyty ex-post wymagane są do rozliczenia 25.05.18 01.06.18 Mazowieckie
Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje technicznej (SWP UC.27/2018-W2.01) Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje 25.05.18 04.06.18 Łódzkie
Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 Emisja dwóch ogłoszeń w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar Dolnego 25.05.18 01.06.18 Dolnośląskie
Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 Emisja dwóch ogłoszeń w prasie obejmującej swoim zasięgiem przynajmniej poniższe 25.05.18 01.06.18 Dolnośląskie

Samoadaptująca się sieci sensorów Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu projektu samoadaptującej się sieci sensorów wraz z systemem webowym do zarządzania bezprzewodową

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MOYO TECHNOLOGY SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów dla zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie terenów w okolicy stawów Morawa, Hubertus i Borki”. Numer

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA KATOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyz dotyczących wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Zamówienie nr PIPRIL-01/2018 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej obejmującej usługę doradczą w zakresie przygotowania portalu IOB, dostawą oprogramowania do świadczenia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA IZBA PRODUKTU REGIONALNEGO I LOKALNEGO ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
Miejsce realizacji: PL:

Analiza przyczyn uszkodzenia wraz z opracowaniem koncepcji odtworzenia skarpy nasypu drogowego na terenie byłej platformy odpraw granicznych w miejscowości Zwardoń dz. nr 8009/134

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH REJON W PSZCZYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/1 3. Zakres rzeczowy: -

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BĄDKOWO
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie audytów energetycznych ex-post dla 7 budynków w ramach realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łyse - etap II udyty ex-post wymagane są do rozliczenia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY ŁYSE
Miejsce realizacji: PL:

Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje technicznej (SWP UC.27/2018-W2.01) Usługi kadry naukowo-technicznej – Konsultacje, analizy, raporty i dokumentacje

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: FINN SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.1 RPO WD 2014-2020 Emisja dwóch ogłoszeń w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (obszar Dolnego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Dwukrotna emisja ogłoszenia w prasie o naborze wniosków o przyznanie grantów dla poddziałania 1.2.2 RPO WD 2014-2020 Emisja dwóch ogłoszeń w prasie obejmującej swoim zasięgiem przynajmniej poniższe

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
Miejsce realizacji: PL: