Sugestie

Przetargi: Doradztwo - zarządzanie

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 405. Strona: 1 ( z 41)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U z 2016r, poz. 83) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. "W sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. 26.07.17 03.08.17 Chełmsko-zamojski
Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” zgodnie z opracowaną przez Oferenta i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją realizacji. 26.07.17 04.08.17 POLSKA
Realizacja kursu „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” ma na celu wsparcie uczniów w zakresie zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz rozszerzenie umiejętności. 26.07.17 03.08.17 Katowicki
Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej 26.07.17 03.08.17 Częstochowski
Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów. 26.07.17 Mazowieckie
Tarnów: Wykonanie koncepcji drogowych – dodatkowych zjazdów z obwodnicy południowej Tarnowa. 26.07.17 Małopolskie
Warszawa: Opracowanie projektu wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły (etap I), wykonanie projektu technicznego (etap II), wykonanie modelu wzorcowego (etap III), wyprodukowanie pozostałych 6 Kapsuł (etap IV) oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacji CE (etap V). 26.07.17 Mazowieckie
Poznań: Wykonanie Audytu Stanu bezpieczeństwa informacji 26.07.17 Wielkopolskie
Poznań: Wykonanie Audytu Stanu bezpieczeństwa informacji -2 26.07.17 Wielkopolskie
Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 26.07.17 28.07.17 Lubelskie

Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa wynikającego z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U z 2016r, poz. 83) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. "W sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOROWA SPÓŁKA Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji na rynek pracy w ramach inkubatora innowacji społecznych utworzonego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” zgodnie z opracowaną przez Oferenta i zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją realizacji.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU
Miejsce realizacji: którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystnie

Realizacja kursu „Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin” ma na celu wsparcie uczniów w zakresie zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zwiększających ich szanse na rynku pracy oraz rozszerzenie umiejętności.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KATOWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Miejsce realizacji: PL: Katowice

Wybór trenerów do prowadzenia szkoleń przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Miejsce realizacji: PL: Częstochowa

Radom: Przetarg nieograniczony na usługę wykonania analizy i oceny zgodności danych ewidencyjnych dot. działek położonych w Radomiu obręb 0230-Wincentów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasta Radomia
Miejsce realizacji: PL:

Tarnów: Wykonanie koncepcji drogowych – dodatkowych zjazdów z obwodnicy południowej Tarnowa.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Miejsce realizacji: PL:

Warszawa: Opracowanie projektu wnętrza obiektu Kapsuły Badań Zmysłów wraz z modyfikacją projektu powłoki zewnętrznej kapsuły (etap I), wykonanie projektu technicznego (etap II), wykonanie modelu wzorcowego (etap III), wyprodukowanie pozostałych 6 Kapsuł (etap IV) oraz przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi i certyfikacji CE (etap V).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
Miejsce realizacji: PL: 02042 Warszawa

Poznań: Wykonanie Audytu Stanu bezpieczeństwa informacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Miejsce realizacji: PL:

Poznań: Wykonanie Audytu Stanu bezpieczeństwa informacji -2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel. 81 53 15200
fax 81 752 64 64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl
Miejsce realizacji: PL: Łęczna