Sugestie

Przetargi: Energetyka - dostawy energii


Nasza firma pomaga w dotarciu do zapytań dotyczących Twojej firmy. Zobacz poniższe oferty dotyczące dostaw energii elektrycznej i cieplnej. Oferty wyszukujemy w tysiącach źródeł publicznych i prywatnych. Codziennie aktualizowana baza nie pozwoli Ci przeoczyć zamówień istotnych dla Twojej firmy. Zachęcamy do wypróbowania naszej usługi - przetargi otrzymasz na emaila a 14 dniowy darmowy test pozwoli Ci ocenić naszą skuteczność.
Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego poniżej 30 tysięcy euro.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 325. Strona: 1 ( z 33)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Numer referencyjny: ZP-Pd/G/4 23.09.17 10.10.17 Mazowieckie
Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej na te 23.09.17 02.10.17 Lubelskie
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz. 23.09.17 03.11.17 10:00 Poznański
Zakup energii elektrycznej dla obiektów Katowickich Wodociągów S.A. na rok 2018. 23.09.17 16.10.17 08:30 Katowicki
Zakup energii elektrycznej na rok 2018 do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku. 23.09.17 27.10.17 13:00 Katowicki
Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Stegny w 2018 r. 23.09.17 31.10.17 09:00 Miasto Warszawa
Dostawa energii elektrycznej. 23.09.17 07.11.17 10:45 Bydgosko-Toruński
Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy. 23.09.17 09.10.17 Miasto Wrocław
Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy. 23.09.17 PL911
Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. 23.09.17 PL911

Kompleksowa dostawa energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do obiektu przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie. Numer referencyjny: ZP-Pd/G/4

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI POŁUDNIE W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Dostawa energii elektrycznej dla zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz tablic świetlnych informacji komunikacji miejskiej na te

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PUŁAWACH
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na terenie gminy Swarzędz.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Swarzędz
Miejsce realizacji: PL: Miasto i Gmina Swarzędz.

Zakup energii elektrycznej dla obiektów Katowickich Wodociągów S.A. na rok 2018.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
Miejsce realizacji: PL: Katowicki

Zakup energii elektrycznej na rok 2018 do obiektów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach oraz w Rybniku.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, ul. 1 Maja 5

Zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Ośrodka Stegny w 2018 r.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa Samorządowy Zakład Budżetowy
Miejsce realizacji: PL: Ośrodek Stegny ul. Inspektowa 1, Warszawa.

Dostawa energii elektrycznej.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Bydgosko-toruński

Dostawa energii elektrycznej na okres 24 miesięcy.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
Miejsce realizacji: PL: Miasto Wrocław

Dostawa energii cieplnej do obiektów Telewizji Polskiej S.A w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A w okresie 48 miesięcy.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Dostawa energii elektrycznej dla Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Rodzaj umowy: Dostawy
Data publikacji: 23.09.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa