Sugestie
I.D.: 23686912

Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
07.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45000000 45220000 45233122 45221121 45230000
Termin składania wniosków:
15.12.17 10:50
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji:
PL: Opolskie
 
 
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46., W ramach zadania zrealizowane zostaną w szczególności:, droga krajowa nr 46 (nowy przebieg) o długości 3 150 m o nawierzchni bitumicznej, drogi dojazdowe, chodniki drogowe, zatoki autobusowe, wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy, przepusty drogowe, a także przebudowa istniejących sieci: wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń branżowych PKP, budowa oświetlenia drogowego, budowa ekranów akustycznych, urządzeń ochrony środowiska, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów, rozbiórka istniejących budynków, budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń melioracyjnych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oraz kosztów ogólnych Wykonawcy. Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 EUR.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” 19.03.18
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” 04.04.18
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna–Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” 23.03.18
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn-Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska Numer referencyjny: OR.272.9.2018.AG1 Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej1434 20.03.18
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DK 39 na odcinku Smarchowice Wielkie – Namysłów w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - Rozbudowa drogi krajowej 20.03.18
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego 12.04.18
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie, w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiego  
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” 23.03.18
Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap II. Zadanie 5. Budowa obwodnicy m. Malnia i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od km 20+846,46 do km 27+010,10  
Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowejS-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.