Sugestie
I.D.: 23686912

Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
07.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
45000000 45220000 45233122 45221121 45230000
Termin składania wniosków:
15.12.17 10:50
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji:
PL: Opolskie
 
 
Miejsce realizacji:
Opolskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46., W ramach zadania zrealizowane zostaną w szczególności:, droga krajowa nr 46 (nowy przebieg) o długości 3 150 m o nawierzchni bitumicznej, drogi dojazdowe, chodniki drogowe, zatoki autobusowe, wiadukty drogowe, przejazd gospodarczy, przepusty drogowe, a także przebudowa istniejących sieci: wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń branżowych PKP, budowa oświetlenia drogowego, budowa ekranów akustycznych, urządzeń ochrony środowiska, wycinka i nasadzenie drzew i krzewów, rozbiórka istniejących budynków, budowa kanalizacji deszczowej, budowa urządzeń melioracyjnych, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, oraz kosztów ogólnych Wykonawcy. Zamówienie o wartości powyżej 5 225 000 EUR.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 26.01.18
Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 19.01.18
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” 19.02.18
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”. 19.02.18
Budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 28+430 w m. Ucieszków Numer referencyjny: O.Op.D-3.2412.2.2018(4) Przedmiotem zamówienia jest budowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 38 w km 31.01.18
Rozbudowa ciągu komunikacyjnego na osi północ – południe – droga wojewódzka nr 454 – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. pokój w km 28 + 549,25 – 29 + 647,38 15.02.18
Przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 88 w km 5+170 w m. Sieroniowice Numer referencyjny: O.Op.D-3.2412.1.2018(1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu drogi krajowej nr 29.01.18
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1844 O Staniszcze Wielkie – Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. 1 Maja – Etap 3 Numer referencyjny: OR.272.1.2018.AG1 Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi 23.01.18
Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap: od DP nr 1942O do ul. Łukowej w Grodzisku) 23.01.18
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie w ramach realizacji strategii niskoemisyjnych na obszarze Gminy Olesno. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Woj. Opolskiegol.