Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 964. Strona: 2 ( z 197)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Program przedłużenia żywotności turbozespołów TG-1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie oraz TG-4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże 17.03.18 Miasto Kraków, Gdański
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu rozdzielnicy RBO w budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie. 17.03.18 PL92
Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań" 17.03.18 23.03.18 10:00 POLSKA
PL-Ciechanów: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 17.03.18 16.04.18 13:00 Ciechanowsko-płocki
Przebudowa skrzyżowań w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska - Kraszewskiego oraz Wejherowska - Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo. 17.03.18 21.05.18 11:00 Trójmiejski
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 17.03.18 POLSKA, PL911
DSE Jarosław: Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii) w Jednostce Wojskowej 3233 w m. Żurawica. 17.03.18 04.04.18 PL82
„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej ... 17.03.18 30.03.18 09:00 Miasto Szczecin
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 przy ul. Kasprzaka 57 i Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łodzi 17.03.18 04.04.18 10:00 PL7, PL711
Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra 17.03.18 30.04.18 10:00 Zielonogórski

Program przedłużenia żywotności turbozespołów TG-1 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie oraz TG-4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PGE Energia Ciepła S.A.
Miejsce realizacji: PL: Gdański
PL: Miasto Kraków

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu rozdzielnicy RBO w budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu na terenie Zakładu Pruszków przy ul. Domaniewskiej 23 w Pruszkowie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
Miejsce realizacji: PL: Mazowiecki regionalny

Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo-gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

PL-Ciechanów: Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 06-400 Ciechanów

Przebudowa skrzyżowań w Sopocie u zbiegu ulic Wejherowska - Kraszewskiego oraz Wejherowska - Obodrzyców na skrzyżowania typu małe rondo.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasta Sopotu, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Sopotu
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna w ramach projektu POIiŚ 5.1-13

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

DSE Jarosław: Wykonanie kompleksowej obsługi (sprawowanie nadzoru nad gospodarką ciepłowniczą i usuwanie zaistniałych awarii) w Jednostce Wojskowej 3233 w m. Żurawica.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

„Rozbiórka budynku „Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziałów łóżkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu w SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej ...

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 przy ul. Kasprzaka 57 i Przedszkola Miejskiego nr 55 przy ul. Wyszyńskiego 41 w Łodzi

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi
Miejsce realizacji: PL: MAKROREGION CENTRALNY
PL: Miasto Łódź

Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 17.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Zielona Góra
Miejsce realizacji: PL: Zielonogórski
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet