Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tysięcy euro

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 793. Strona: 20 ( z 180)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 1. 09.11.17 22.11.17 13:00 PL711
1144/GL/LZA/MC/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania pt: „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ujęcia wody w miejscowości Lisów, dz. nr 25.10.17 23.11.17 Mazowieckie
1149/GL/LZA/MC/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania pt.: Zad. 1. PBW przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji 26.10.17 23.11.17 Świętokrzyskie
OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ŚRODOWISKOWĄ ORAZ PFU DLA ZADANIA: „Wzmocnienie zasilania trakcyjnego” 9090/IRZU/18667/07606/17/P OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z 04.11.17 23.11.17 Mazowieckie
Oznaczenie postępowania: RPUZ/Z/0384/2017/OD/ZZD/DR/RI Zaprojektowanie i wykonanie instalacji przyłączenia do sieci budynków jednorodzinnych, dz. nr 606 oraz budynku usługowo-mieszkalnego , dz. nr 08.11.17 23.11.17 Lubuskie
Wykonanie rozbiórki budynku stacji transformatorowo rozdzielczej S 82 – 6/0,5/0,4 kV wraz z warsztatem znajdujących się w 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 101/103 08.11.17 23.11.17 Śląskie
Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego dla Oddziału KWK Murcki-Staszic”. 08.11.17 23.11.17 Śląskie
LZA.3071-369/17 wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie RE-2, RE-1 08.11.17 23.11.17 Lubelskie
Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście 08.11.17 23.11.17 Mazowieckie
Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice. Numer referencyjny: Nr ITR.271.014.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie 08.11.17 23.11.17 Śląskie

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej – Etap II cz. 1.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 09.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Veolia Energia Łódź S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Łódź

1144/GL/LZA/MC/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania pt: „PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ujęcia wody w miejscowości Lisów, dz. nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA
Miejsce realizacji: PL:

1149/GL/LZA/MC/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową o prace projektowe dla zadania pt.: Zad. 1. PBW przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO-KAMIENNA
Miejsce realizacji: PL:

OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ ŚRODOWISKOWĄ ORAZ PFU DLA ZADANIA: „Wzmocnienie zasilania trakcyjnego” 9090/IRZU/18667/07606/17/P OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 04.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Oznaczenie postępowania: RPUZ/Z/0384/2017/OD/ZZD/DR/RI Zaprojektowanie i wykonanie instalacji przyłączenia do sieci budynków jednorodzinnych, dz. nr 606 oraz budynku usługowo-mieszkalnego , dz. nr

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie rozbiórki budynku stacji transformatorowo rozdzielczej S 82 – 6/0,5/0,4 kV wraz z warsztatem znajdujących się w 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Michałkowicka 101/103

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: HALDEX S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Zawarcie umów ramowych na wykonywanie usług w zakresie opracowania dokumentacji technicznych niezbędnych do naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego dla Oddziału KWK Murcki-Staszic”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POLSKA GRUPA GÓRNICZA SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

LZA.3071-369/17 wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie RE-2, RE-1

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Budowa autonomicznej wiaty solarnej w ramach projektu „Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach w ramach ZIT pod nazwą „Budowa parkingów „Parkuj i Jedź” w mieście

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY MICHAŁOWICE
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja systemu oświetlenia dróg na terenie gminy Krzepice. Numer referencyjny: Nr ITR.271.014.2017 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 08.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY KRZEPICE
Miejsce realizacji: PL:
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet