Sugestie

Przetargi: Energetyka - elektrownie, elektrociepłownie


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ogłoszeń dla firm z sektora energetycznego. Oferty wyszukujemy w Internecie, prasie i oficjalnych źródłach (BZP, BIP, TED). Pomagamy w dotarciu do ofert dotyczących robót energetycznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 613. Strona: 1 ( z 162)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory Ł-17/P4 do komory Ł-17/P5 wzdłuż ul. Bartyckiej w m. st. Warszawie - [SC I 60]. Postępowanie nr 17/379/PN/RB (R18-2) 20.01.18 05.03.18 10:45 PL911
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VI: „Budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicy Ponikwoda” wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrze 20.01.18 01.03.18 PL814
Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta 20.01.18 28.02.18 10:00 Gliwicki
„Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim". 20.01.18 30.01.18 10:00 PL823
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 100. 20.01.18 07.02.18 10:30 Miasto Kraków
Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza. 20.01.18 Kaliski
Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i przetargowej dla budowy nowych urządzeń srk w stacji zawiercie oraz robót towarzyszących. 20.01.18 POLSKA
Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Dolnośląskiego(.. 20.01.18 POLSKA
Usługa oświetleniowa kompleksowa 2018–2019 20.01.18 PL426
Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Mikstat. 20.01.18 Kaliski

Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory Ł-17/P4 do komory Ł-17/P5 wzdłuż ul. Bartyckiej w m. st. Warszawie - [SC I 60]. Postępowanie nr 17/379/PN/RB (R18-2)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Veolia Energia Warszawa S.A.
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VI: „Budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicy Ponikwoda” wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrze

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Lubelski

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - Zachodnia część obwodnicy miasta

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

„Przebudowa i nadbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. Etap I” na potrzeby realizacji projektu pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim".

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej Ropczyce
Miejsce realizacji: PL: Rzeszowski

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 100.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Kraków

Wykonanie usługi związanej z oświetleniem ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie miasta Kalisza.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Kalisz
Miejsce realizacji: PL: Kaliski

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i przetargowej dla budowy nowych urządzeń srk w stacji zawiercie oraz robót towarzyszących.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Miejsce realizacji: POLSKA

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Dolnośląskiego(..

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego
Miejsce realizacji: POLSKA

Usługa oświetleniowa kompleksowa 2018–2019

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Nie dotyczy
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasto Kołobrzeg
Miejsce realizacji: PL: Koszaliński

Świadczenie usługi oświetlania ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta i Gminy Mikstat.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 20.01.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto i Gmina Mikstat
Miejsce realizacji: PL: Kaliski
Co zapewniamy?
  • Największa baza ofert
  • Spersonalizowane profile wyszukiwania
  • Codzienne powiadomienia wysyłane mailem
  • Wsparcie naszych konsultantów
  • Eksport do pliku xls
Nasze źródła:
  • Biuletyn Zamówień Publicznych
  • TED
  • Biuletyny Informacji Publicznej
  • Prasa i Internet