Sugestie

Przetargi: Energetyka - linie energetyczne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 537. Strona: 1 ( z 54)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.231.1.2018 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie. Szczegółowy 23.02.18 Mazowieckie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.2.2018 1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn. 2. W 23.02.18 Małopolskie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0004.2018 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Henryka Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy 23.02.18 Śląskie
Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.4.2018.KP 1. 23.02.18 Opolskie
Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZUK.271.3.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest 23.02.18 Pomorskie
Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pawłowickiej w Pawłowicach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2017 Przedmiotem zamówienia jest 23.02.18 Wielkopolskie
„Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna”. Numer referencyjny: BRO.271.10.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie miejsc parkingowych wraz z 21.02.18 09.03.18 Świętokrzyskie
Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica Numer referencyjny: OR.272.7.2018.AG1 Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy 21.02.18 09.03.18 Opolskie
Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku Numer referencyjny: POŚ.701.27.2017 Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Tolkmicko położonego nad Zalewem Wiślanym w powiecie 21.02.18 07.03.18 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej Numer referencyjny: BiRG ZP.271.5.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego targowiska 21.02.18 09.03.18 Warmińsko-Mazurskie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.231.1.2018 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie. Szczegółowy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IRG.271.2.2018 1. Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa studni głębinowej oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy Czorsztyn. 2. W

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY CZORSZTYN Z/S W MANIOWACH
Miejsce realizacji: PL:

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IZP.271.1.0004.2018 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn. "Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Henryka Brodatego oraz rozbudowa ul. Dobrawy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY PSZCZYNA
Miejsce realizacji: PL:

Zaprojektowanie i wykonanie budowy gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Reńska Wieś, gm. Pakosławice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RRG.271.4.2018.KP 1.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PAKOSŁAWICE
Miejsce realizacji: PL:

Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w Tczewie (etap III), budowa systemu tras rowerowych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZUK.271.3.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa nawierzchni istniejącego pasa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Pawłowickiej w Pawłowicach. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.271.18.2017 Przedmiotem zamówienia jest

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ROKIETNICA
Miejsce realizacji: PL:

„Budowa parkingu przy ul. Kieleckiej w msc. Św. Katarzyna”. Numer referencyjny: BRO.271.10.2018 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie miejsc parkingowych wraz z

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BODZENTYN
Miejsce realizacji: PL:

Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jemielnica Numer referencyjny: OR.272.7.2018.AG1 Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH OPOLSKICH
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa ulic: Nadrzecznej i Słupeckiej w Tolkmicku Numer referencyjny: POŚ.701.27.2017 Inwestycja zlokalizowana jest w centrum miasta Tolkmicko położonego nad Zalewem Wiślanym w powiecie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa istniejącego targowiska w Białej Piskiej Numer referencyjny: BiRG ZP.271.5.2018 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego targowiska

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁA PISKA
Miejsce realizacji: PL: