Sugestie

Przetargi: Energetyka - linie energetyczne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 842. Strona: 1 ( z 85)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
ZAK4/179/18 - Ponikwa - wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa napowietrznej linii nN X-1 z WBK 86137 (PSP nr 1801215) Numer zapytania: 2018/TD-OWB/TD-OWB/02012/L/E 25.05.18 07.06.18 Dolnośląskie
Przebudowa linii SN i nN w rejonie stacji transformatorowej nr 5319 Kościelisko Śmiechówka Numer zapytania: 2018/TD-OKR/TD-OKR/02033/L/E 25.05.18 11.06.18 Małopolskie
Oznaczenie postępowania: RPUZ/P/0443/2018/DD/ZDE [OD5-RD6] D/57/11 - Przyłączenie do sieci budynku handlowo - usługowo mieszkalnego w m. Gniezno, ul. Roosevelta 78-80 25.05.18 12.06.18 Wielkopolskie
Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kiełczew Smużny Czwarty Koło gmina wiejska sprawa ZN/3346/404MZI/2018/18048 Opracowanie dokumentagi: Wymiana odcinków linii napowietrznych SN 25.05.18 06.06.18 Wielkopolskie
Budowa linii kablowej zasilającej i sterującej, która połączy dwa ujęcia wody zlokalizowane na działkach 22/11 i 22/5 z obiektem stacji uzdatniania wody na działce nr 5/108 w Zamieniu gm. Lesznowola. 25.05.18 08.06.18 Mazowieckie
IZP.271.1.2018 budowa sieci - linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego: Zadanie 1. Bielany Wąsy - budowa sieci - linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów 25.05.18 04.06.18 Mazowieckie
534/P/18/Tczew wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Tczew Tczew gmina miejska nr dział.: 340/34 sprawa ZN/3046/3333MZI/2018/1801774 Dostosowanie stacji transformatorowej, linia kablowa nN 2 25.05.18 08.06.18 Pomorskie
698/LZA/KPA/2018PBW PRZEBUDOWY LINII SN KUNÓW-WAŚNIÓW NA ODCINKU OD GPZ DO UL. KAZNODZIEJSKIEJ W M. KUNÓW, GM. KUNÓW - RE OSTROWIEC 25.05.18 05.06.18 Świętokrzyskie
644/LZA/SL/2018Przebudowa GPZ Kielce Wschód w zakresie urządzeń 15kV, budynku i nawiązań linii SN 25.05.18 30.05.18 Świętokrzyskie
650/LZA/SL/2018PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Szydłowiec - Majdów w miejscowości Szydłowiec i Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec - etap I – RE Skarżysko 25.05.18 29.05.18 Świętokrzyskie

ZAK4/179/18 - Ponikwa - wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie przebudowa napowietrznej linii nN X-1 z WBK 86137 (PSP nr 1801215) Numer zapytania: 2018/TD-OWB/TD-OWB/02012/L/E

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa linii SN i nN w rejonie stacji transformatorowej nr 5319 Kościelisko Śmiechówka Numer zapytania: 2018/TD-OKR/TD-OKR/02033/L/E

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: TAURON DYSTRYBUCJA S A ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Oznaczenie postępowania: RPUZ/P/0443/2018/DD/ZDE [OD5-RD6] D/57/11 - Przyłączenie do sieci budynku handlowo - usługowo mieszkalnego w m. Gniezno, ul. Roosevelta 78-80

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENEA OPERATOR SP. Z O.O. W POZNANIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Kiełczew Smużny Czwarty Koło gmina wiejska sprawa ZN/3346/404MZI/2018/18048 Opracowanie dokumentagi: Wymiana odcinków linii napowietrznych SN

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU
Miejsce realizacji: PL:

Budowa linii kablowej zasilającej i sterującej, która połączy dwa ujęcia wody zlokalizowane na działkach 22/11 i 22/5 z obiektem stacji uzdatniania wody na działce nr 5/108 w Zamieniu gm. Lesznowola.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

IZP.271.1.2018 budowa sieci - linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów oświetlenia ulicznego: Zadanie 1. Bielany Wąsy - budowa sieci - linii energetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do celów

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BIELANY
Miejsce realizacji: PL:

534/P/18/Tczew wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Tczew Tczew gmina miejska nr dział.: 340/34 sprawa ZN/3046/3333MZI/2018/1801774 Dostosowanie stacji transformatorowej, linia kablowa nN 2

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ENERGA-OPERATOR S.A.
Miejsce realizacji: PL:

698/LZA/KPA/2018PBW PRZEBUDOWY LINII SN KUNÓW-WAŚNIÓW NA ODCINKU OD GPZ DO UL. KAZNODZIEJSKIEJ W M. KUNÓW, GM. KUNÓW - RE OSTROWIEC

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

644/LZA/SL/2018Przebudowa GPZ Kielce Wschód w zakresie urządzeń 15kV, budynku i nawiązań linii SN

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL:

650/LZA/SL/2018PBW budowy linii kablowej SN relacji GPZ Szydłowiec - Majdów w miejscowości Szydłowiec i Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec - etap I – RE Skarżysko

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
Miejsce realizacji: PL: