Sugestie

Przetargi: Energia - odnawialne źródła

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 700. Strona: 1 ( z 70)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Modernizacja energetyczna budynków administracyjnego i głównego Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku, ul. Kościuszki 33 Numer referencyjny: RI.272.3.2018.MŚ 22.02.18 12.03.18 Małopolskie
Część nr: 1 Nazwa: Budowa placu zabaw z podziałem na plac zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych wraz z urządzeniami zabawowymi przy przedszkolu w Urszulinie” zakres obejmuje wykonanie: a) 23.02.18 Lubelskie
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkół Podstawowych w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej oraz Przedszkola w Urszulinie Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkół 23.02.18 Lubelskie
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu pod nazwą: „Promocja budownictwa z drewna. Obiekt administracyjny w leśnictwie Jata.” Numer referencyjny: S.270.01.2018 Budynek, będący 21.02.18 09.03.18 Lubelskie
Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Siedlce wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i instalacji fotowoltaicznej na terenie Nadleśnictwa Siedlce, na działce nr 12/1 21.02.18 12.03.18 Mazowieckie
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”. Realizowanego w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 21.02.18 09.03.18 Wielkopolskie
Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty i materiały budowlane związane z montażem elementów instalacji PV w projekcie pt: „BUDOWA DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O 21.02.18 09.03.18 Łódzkie
Budowa budynku pensjonatu wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Przedmiotem zamówienia objęte zostały roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego 21.02.18 08.03.18 Podkarpackie
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw” polega na wybudowaniu w szczególności: • 4727 mb sieci kanalizacji sanitarnej 21.02.18 12.03.18 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno Numer referencyjny: GKB.271.16.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zbicznie oraz wykonanie podjazdu 22.02.18 09.03.18 Kujawsko-Pomorskie

Modernizacja energetyczna budynków administracyjnego i głównego Publicznego Powiatowego Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Brzesku, ul. Kościuszki 33 Numer referencyjny: RI.272.3.2018.MŚ

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W BRZESKU
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 1 Nazwa: Budowa placu zabaw z podziałem na plac zabaw dla dzieci młodszych i dla dzieci starszych wraz z urządzeniami zabawowymi przy przedszkolu w Urszulinie” zakres obejmuje wykonanie: a)

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY URSZULIN
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkół Podstawowych w Wytycznie i Woli Wereszczyńskiej oraz Przedszkola w Urszulinie Wykonanie robót budowlanych w obiektach Szkół

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.02.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY URSZULIN
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie obiektu pod nazwą: „Promocja budownictwa z drewna. Obiekt administracyjny w leśnictwie Jata.” Numer referencyjny: S.270.01.2018 Budynek, będący

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO ŁUKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego Nadleśnictwa Siedlce wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej i instalacji fotowoltaicznej na terenie Nadleśnictwa Siedlce, na działce nr 12/1

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO SIEDLCE
Miejsce realizacji: PL:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w m. Lamki, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie”. Realizowanego w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY I MIASTA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty i materiały budowlane związane z montażem elementów instalacji PV w projekcie pt: „BUDOWA DACHOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZBIGNIEW MAGDZIAK USŁUGI TRANSPORTOWE I HNADEL Z.MAGDZIAK
Miejsce realizacji: PL:

Budowa budynku pensjonatu wraz z biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków i infrastrukturą towarzyszącą Przedmiotem zamówienia objęte zostały roboty budowlane w zakresie zadania inwestycyjnego

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: KOSMETYKA ESTETYCZNA JOANNA SOBIERAJSKA
Miejsce realizacji: PL:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw” polega na wybudowaniu w szczególności: • 4727 mb sieci kanalizacji sanitarnej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zbiczno Numer referencyjny: GKB.271.16.2018 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Zbicznie oraz wykonanie podjazdu

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ZBICZNO
Miejsce realizacji: PL: