Sugestie

Przetargi: Energia - odnawialne źródła

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 696. Strona: 1 ( z 70)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. "Prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny. Celem strategicznym Projektu jest uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej - ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej. 26.07.17 09.08.17 Miasto Wrocław
Krzepice: Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej. 26.07.17 Śląskie
Ruda Śląska: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 26.07.17 Śląskie
Stargard: modernizacja energetyczna Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie 26.07.17 Zachodniopomorskie
Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 26.07.17 28.07.17 Lubelskie
„Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” nr RPKP.06.01.02-04-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka. 26.07.17 11.08.17 Kujawsko-Pomorskie, Włocławski
Wykonanie docieplenia ścian i stropodachów budynków A i B oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku A, kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A i B przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie” 26.07.17 11.08.17 Pomorskie
Termomodernizacja budynków administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo w formule "zaprojektuj i wybuduj" 26.07.17 11.08.17 Pomorskie
Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa 26.07.17 16.08.17 Lubuskie
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE” 26.07.17 11.08.17 Podkarpackie

Celem zamówienia jest realizacja projektu pn. "Prace badawczo rozwojowe nad uzyskaniem pierwszego na świecie ultra cienkiego ogniwa fotowoltaicznego na bazie perowskitów nadrukowanego metodą electronic inkjet na podkład elastyczny. Celem strategicznym Projektu jest uzyskanie prototypu produktu nowego w skali światowej - ogniwa perowskitowego gotowego do wdrożenia do produkcji przemysłowej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: SAULE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL: Wrocław

Krzepice: Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach ( Domu Kultury) przy ul. Częstochowskiej.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Krzepice
Miejsce realizacji: PL:

Ruda Śląska: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Siekiela 13 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialna źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– ZIT Subregion Centralny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: 0322420133 tel.

Stargard: modernizacja energetyczna Przedszkola Miejskiego nr 6 w Stargardzie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Miasto Stargard
Miejsce realizacji: PL: 73110 Stargard

Wykonanie inwentaryzacji oraz audytu energetycznego obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej
ul. Aleja Jana Pawła II 95a, 21-010 Łęczna
tel. 81 53 15200
fax 81 752 64 64
E-mail: poczta@powiatleczynski.pl
Miejsce realizacji: PL: Łęczna

„Adaptacja budynku zlokalizowanego w Marcinkowie na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej” nr RPKP.06.01.02-04-0007/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Schemat placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Miejsce realizacji: PL: 88-300 Mogilno

Wykonanie docieplenia ścian i stropodachów budynków A i B oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku A, kampusu Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków A i B przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Koszalinie”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Politechnika Koszalińska
Miejsce realizacji: PL: 75453 Koszalin

Termomodernizacja budynków administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo w formule "zaprojektuj i wybuduj"

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Nadleśnictwo Choczewo
Miejsce realizacji: PL: 84210 Choczewo

Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Gmina Iłowa
Miejsce realizacji: PL: 68120 Iłowa

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 26.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Powiat Jarosławski - Zarząd Powiatu Jarosławskiego
Miejsce realizacji: PL: 37500 Jarosław