Sugestie
I.D.: 22971184

Opracowanie strategii marki polskiej branży meblarskiej na lata 2018-2021.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
07.10.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
79300000 79342200
Termin składania wniosków:
13.11.17 11:00
Zamawiający:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Miejsce realizacji:
POLSKA
 
 
Miejsce realizacji:
POLSKA
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka Usługi w zakresie promocji

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystykaBadanie ewaluacyjne efektów realizowanego projektu pn. Business in Małopolska –Support and development for your company (SG)Diagnoza regionalnej innowacyjności pod kątem aktualizacji RSI (SG)Wpływ inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski – II edycja (SG)Innowacje na obszarach wiejskich – badanie społeczne i instytucjonalne w obszarze świadomości i postaw (SG)Ewaluacja ex-post projektu Małopolski Festiwal Innowacji (SG)  
Przeprowadzenie badania pn. „Zapotrzebowanie na kwalifikacje w wybranych obszarach kształcenia zawodowego”.  
Przeprowadzenie badania pn. "Badanie losów absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia szkoły" 19.03.18
Świadczenie usług wsparcia eksperckiego w procesie aktualizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego w ramach projektu „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych etap ─ I”  
Badania rynkowe i ekonomiczne„Badania losów absolwentów szkół zawodowych w 2018” (PR)Badanie ewaluacyjne w zakresie oszacowania wartości wybranych wskaźników rezultatu długoterminowego dla 8,9 i 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020. (ZPO)Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. (ZPO)Ewaluacja efektów wsparcia w zakresie współpracy nauki i biznesu w ramach 1. osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 (ZPO)  
Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji w zakresie zadań 1 i 2, dotyczących organizacji festiwalu i uczestnictwa w targach branżowych – edycja 2018 27.03.18
Przeprowadzenie badania pn. „Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych wMałopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze”.  
Świadczenie kompleksowej usługi marketingowej na rzecz nowo powstałego podmiotu z branży energii odnawialnej związanej z budowaniem świadomości marki podmiotu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 20.03.18
Usługa pośrednictwa w zakupie powierzchni w prasie i na portalach internetowych w celu zamieszczania publikacji edukacyjnych oraz opracowanie strategii komunikacji dla poszczególnych produktów PARP 27.03.18
Badanie ewaluacyjne na potrzeby opracowania strategii komunikacji Krajowej Inteligentnej Specjalizacji z komponentem analizy semiotycznej