Sugestie
I.D.: 22343070

Zarządzanie Projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” oraz zapewnienie promocji i informacji.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
13.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
71313000 72224000 79110000 80540000 79342200 39294100
Zamawiający:
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Miasto Warszawa
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Usługi obejmują wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” na poziomie strategicznym i operacyjnym, w zakresie organizacyjno-prawnym oraz rozliczania i monitorowania postępów rzeczowo-finansowych projektu oraz przeprowadzenie działań z zakresu promocji i informacji o projekcie., Projekt „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”, finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska., Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w częściach., Część I – Zarządzanie projektem „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” obejmuje: Przygotowanie procedur projektowych; Bieżące zarządzanie projektem, w tym realizacja procedur projektowych oraz usługi prawne obejmujące sporządzanie ekspertyz, analiz, opinii i doradztwa w zakresie stosowania prawa przy realizacji projektu., Część II – Zapewnienie promocji i informacji dla projektu „Przegląd i aktualizacja map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” obejmuje: organizację strony internetowej, Zarządzanie i zasilanie treścią strony internetowej, Przeprowadzenie szkoleń z obsługi serwisu; Przygotowanie banerów internetowych, przekierowujących do zakładki na stronie internetowej, do umieszczenia na stronach internetowych innych instytucji i organizacji; Przygotowanie ulotki informacyjnej na temat przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja plakatu informacyjnego; Działania Public Relations; Organizacja konferencji prasowej; Artykuły sponsorowane; Opracowanie merytoryczne, projekt graficzny i dystrybucja broszury informacyjnej.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Dostawa silników zaburtowych. 28.02.18
Wykonanie usługi w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w kompleksach administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego 29.03.18
„Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji Branży meblarskiej w latach 2018-2019”  
Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej  
Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży sprzętu medycznego w latach 2018-2019  
Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Moda Polska w latach 2018-2019  
Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży Jachtów i Łodzi w latach 2018-2019  
Budowa i organizacja stoisk informacyjno-promocyjnych dla polskich przedsiębiorców na imprezach targowych w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji branży KOSMETYCZNEJ w latach 2018-2019  
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części, w Warszawie.  
Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowej dla 3 zadań inwestycyjnych z podziałem na 3 części, w Warszawie.