Sugestie

Przetargi: Facility management

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 567. Strona: 1 ( z 57)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 21.07.17 24.07.17 Mazowieckie
Warszawa: Modernizacja posiadanych systemów obiegu dokumentów (PROTON) i zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) wraz z świadczeniem asysty technicznej i serwisu 21.07.17 Mazowieckie
Warszawa: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie z uwzględnieniem etapowania inwestycji. 21.07.17 Mazowieckie
Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w obiektach należących do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 21.07.17 26.07.17 Mazowieckie
Wykonanie przeglądu okresowego dużego Poziom3 (PD) lokomotyw typu Ls 180 oraz przegląd okresowy dwóch wagonów ww. sprzęt eksploatowany jest w 2 RBLog Skład Osowiec 21.07.17 25.07.17 Podlaskie
Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie 21.07.17 28.07.17 Kujawsko-Pomorskie
Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. 21.07.17 PL911
Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej. 21.07.17 Bielski
Zakup usług utrzymania i pomocy technicznej Producenta do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy SAP. 21.07.17 04.08.17 09:00 PL911
Działania z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu WZMiUW Ciechanów. 21.07.17 04.08.17 09:00 PL922

Dostawa i wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych wraz z przeglądem central, dezynfekcja kanałów wentylacyjnych i central wentylacyjnych VTS z wykonaniem badań mikrobiologicznych po dezynfekcji oraz pomiarami wydajności wentylacji ( Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia), a także wymianą i modernizacją automatyki central wentylacyjnych sal operacyjnych, wykonaniem i zaprojektowaniem systemu, przeglądem agregatów wody lodowej Lennox wraz z wymianą glikolu i przeglądem nawilżaczy Normann w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
ul. Marii Konopnickiej 65, Dziekanów Leśny
Miejsce realizacji: PL: Dziekanów Leśny

Warszawa: Modernizacja posiadanych systemów obiegu dokumentów (PROTON) i zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) wraz z świadczeniem asysty technicznej i serwisu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Miejsce realizacji: PL:

Warszawa: Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków Sekcji Konserwacji Zieleni oraz Pracowni Pszczelnictwa i Sekcji Sokolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce 113/8 w obrębie 1-10-12 przy ul. Nowoursynowskiej 166 w Warszawie z uwzględnieniem etapowania inwestycji.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce realizacji: PL: 02787 Warszawa

Przegląd i konserwacja gaśnic i hydrantów w obiektach należących do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
Miejsce realizacji: PL: Warszawa

Wykonanie przeglądu okresowego dużego Poziom3 (PD) lokomotyw typu Ls 180 oraz przegląd okresowy dwóch wagonów ww. sprzęt eksploatowany jest w 2 RBLog Skład Osowiec

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Kawaleryjska 70
15-601 Białystok
Miejsce realizacji: PL: Białystok

Wykonanie 5 przeglądów oraz bieżące usuwanie awarii w centralach wentylacyjnych, centrali odzysku ciepła ze ścieków w budynku pływalni przy ul. Jana Pawła II 2 a, 87-410 Kowalewo Pomorskie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi prywatne
Zamawiający: Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87 – 410 Kowalewo Pomorskie
Miejsce realizacji: PL: Kowalewo Pomorskie

Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Miejsce realizacji: PL: Bielski

Zakup usług utrzymania i pomocy technicznej Producenta do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania firmy SAP.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa

Działania z zakresu utrzymania wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie Inspektoratu WZMiUW Ciechanów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.07.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Ciechanów
Miejsce realizacji: PL: Ciechanowski