Sugestie
I.D.: 22633482

Część NR: 5 Nazwa: Remont solarek „Epoke”

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
25.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
50230000 50118110
Zamawiający:
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W LUBLINIE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 2017-09-01 Liczba otrzymanych ofert: 1 Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia: Wartość: 171919.80 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Całkowita końcowa wartość zamówienia: Wartość: 218510.00 PLN Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Wykonanie remontu sprzętu do zimowego utrzymania dróg w GDDKiA Oddział w Lublinie. Numer referencyjny: O.LU.D-3.2413.13.2017 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg GDDKiA Oddział w Lublinie zlokalizowanych wg części: Cz.1. Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Chełm, Zamość Cz.2. Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Lubartów, Międzyrzec Podlaski Cz.3. Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Kraśnik, Puławy Cz.4. Remont solarek „Schmidt” – Nido, Stratos Cz.5. Remont solarek „Epoke” Cz.6. Remont solarek „Acometis” Cz.7. Remont pługów wirnikowych typu Supra, ZIŁ Cz.8. Przegląd i naprawa wytwornic solanki. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: TAK II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 1 151 488.90 PLN II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Chełm, Zamość Część nr: 1 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg pługi jedno, dwulemieszowe o zmiennej geometrii będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Zamościu – 25 szt.; Rejon w Chełmie – 25 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Lubartów, Międzyrzec Podlaski Część nr: 2 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg pługi jedno, dwulemieszowe o zmiennej geometrii będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Lubartowie – 25 szt.; Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – 19 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Kraśnik, Puławy Część nr: 3 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg pługi jedno, dwulemieszowe o zmiennej geometrii będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Kraśniku – 16 szt.; Rejon w Puławach – 24 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont solarek „Schmidt” – Nido, Stratos Część nr: 4 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg solarki Schmidt będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Chełmie – 5 szt.; Rejon w Kraśniku –5 szt.; Rejon w Lubartowie – 6 szt.; Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – 4 szt.; Rejon w Puławach – 8 szt.; Rejon w Zamościu – 5 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont solarek „Epoke” Część nr: 5 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg solarki Epoke będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Chełmie – 2 szt.; Rejon w Lubartowie– 1 szt.; Rejon w Puławach – 2 szt.; Rejon w Zamościu – 3 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont solarek „Acometis” Część nr: 6 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg solarki Acometis będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Chełmie – 1 szt.; Rejon w Lubartowie – 3 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Remont pługów wirnikowych typu Supra, Ził Część nr: 7 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania dróg pługi wirnikowe będące w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Chełmie – 2 szt.; Rejon w Kraśniku – 2szt.; Rejon w Lubartowie – 1 szt.; Rejon w Puławach – 1 szt.; Rejon w Zamościu – 2 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe II.2) Opis II.2.1) Nazwa: Przegląd i naprawa wytwornic solanki Część nr: 8 II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 50230000 II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL81 II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu i napraw sprzętu do zimowego utrzymania wytwornic solanki będących w dyspozycji GDDKiA Oddział w Lublinie. Rejon w Kraśniku – 2 szt.; Rejon w Lubartowie – 3szt.; Rejon w Międzyrzecu Podlaskim – 3 szt.; Rejon w Puławach – 2 szt.; Rejon w Zamościu – 3 szt. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20 Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób / Waga: 20 Cena - Waga: 60 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: NIE II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 122-247291 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Chełm, Zamość Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 18/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Mirosław Smyk ul. Gardzienicka 8 Piaski 21-050 Polska Kod NUTS: PL81 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 208 512.50 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 125 790.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Lubartów, Międzyrzec Podlaski Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 18/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Edith Edyta Smyk ul. Gardzienicka 8 Piaski 21-050 Polska Kod NUTS: PL81 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 187 239.70 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 130 370.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Remont pługów odśnieżnych lemieszowych – zlokalizowanych w Rejonie Kraśnik, Puławy Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 08/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Smyk&Smyk s.c. ul. Gardzienicka 8 Piaski 21-050 Polska Kod NUTS: PL81 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 119 426.40 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 88 730.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Remont solarek „Schmidt” – Nido, Stratos Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 30/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. ul. Skrajna 80 a Kielce 25-650 Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 557 788.90 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 533 859.40 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 5 Część nr: 5 Nazwa: Remont solarek „Epoke” Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 01/09/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Better Barbara Laskowska ul. Witaminowa 17 Konstancin-Jeziorna 05-520 Polska Kod NUTS: PL9 Wykonawcą jest MŚP: TAK V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 171 919.80 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 218 510.00 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 6 Część nr: 6 Nazwa: Remont solarek „Acometis” Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 7 Część nr: 7 Nazwa: Remont pługów wirnikowych typu Supra, ZIŁ Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: NIE V.1) Informacje o NIEudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część NIE udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 8 Część nr: 8 Nazwa: Przegląd i naprawa wytwornic solanki Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: TAK V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 28/08/2017 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw NIEbędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: NIE V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. ul. Skrajna 80 a Kielce 25-650 Polska Kod NUTS: PL Wykonawcą jest MŚP: NIE V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 50 292.50 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 54 229.50 PLN V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: Część 6 – Remont solarek „Acometis” została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, gdyż na tą część zamówienia NIE złożono żadnej oferty. Część 7 – Remont pługów wirnikowych typu Supra, ZIŁ została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 7.8.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w ww. przetargu, złożona została jedna oferta z ceną ofertową 103 290,23 PLN, natomiast Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 54 000 PLN. Z uwagi na fakt, iż cena złożonej oferty przewyższa dwukrotnie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający NIE może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, podjęto decyzję o unieważnieniu ww. postępowania. VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań ul. Postępu 17A Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587701 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20/09/2017 Stopka Inne serwisy, którymi zarządza Urząd Publikacji Eur-LEX   EU Bookshop   Portal otwartych danych UE   EU Whoiswho   CORDIS   Prawo UE i publikacje   Informacje praktyczne Pomoc Kontakt Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE  ISSN 2529-5705 Ostatnia aktualizacja: 22/09/2017 Mapa witryny O TED Pomoc Ważna informacja prawna Pliki cookie Kontakt Początek strony { "utility": "piwik", "siteID": 73, "sitePath": ["ted.europa.eu"], "instance": "europa.eu" }

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część NR: 5 Nazwa: Rejon w Zamościu wykonanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  
Część NR: 4 Nazwa: Rejon w Międzyrzecu Podlaskim wykonanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad  
Część NR: 3 Nazwa: Rejon w Lubartowie wykonanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  
Część NR: 2 Nazwa: Rejon w Kraśniku wykonanie usług i robót z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w  
Część NR: 12 Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w obiektach w Zielonej Górze  
Część NR: 8 Nazwa: Utrzymanie czystości i porządku w obiektach wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych w Łodzi  
Część NR: 1 Nazwa: Część nr 1a. 1 Immunoglobulinum humanum normale z rekombinowaną hialuronidazą ludzką roztwór do infuzji 100mg/ml 2,5g,5g,10g, 20g,30g g 5 600 2 Strzykawka 3-częściowa do pomp  
Część NR: 3 Nazwa: Część 3 długość ok. 23,614 km Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej  
Część NR: 2 Nazwa: Część 2 długość ok. 40,469 km Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej  
Część NR: 3 Nazwa: Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki” obecnie „Janów Lub. Południe” – bez węzła) –węzeł „Łążek Ordynacki” obecnie „Lasy Janowskie” (z węzłem)