Sugestie
I.D.: 22767514

Część NR: 7 Nazwa: Zadanie 7- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

Rodzaj umowy:
Dostawy
Data publikacji:
29.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
09331100 30232100 32322000 38300000 38411000 38425600 38552000 38652100 39112000 39113600 39160000 42131141 48700000 38000000 39162100 39100000 39516100 50850000 45421153
Zamawiający:
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Podkarpackie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83901.26 PLN Cena wybranej oferty: 148606.14 Oferta z najniższą ceną: 148606.14 Oferta z najwyższą ceną: 148606.14 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 wraz z zakupem wyposażenia”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – oś priorytetowa VI – Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ ujęta w 8 zadaniach Zadanie 1- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni budownictwa ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 2- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń sanitarnych ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 3- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 4- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni urządzeń i systemów energetyki Odnawialnej ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadania 5- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 6- Dostawa mebli biurowych do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 7- Dostawa pomocy dydaktycznych do Pracowni badania i ochrony środowiska ZSP nr 3 w Tarnobrzegu Zadanie 8- Dostawa sprzętu komputerowego do Pracowni miernictwa i geodezji ZSP nr 3 w Tarnobrzegu

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Zadanie nr 3 – Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni geograficznej  
Dostawa sprzętu do pracowni elektrotechniki , elektroniki i pracowni maszyn elektrycznych dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 – Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej (informatycznej)  
„Dostawa sprzętu do 2 pracowni: mechaniki i elektromechaniki samochodowej” dla Zespołu Szkół im. Ks. St. Staszica w Tarnobrzegu w ramach projektu pn. „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu  
Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Numer referencyjny: ZSZ-KA.26.3.2018 Przedmiotem Zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni 25.04.18
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego Numer referencyjny: ZP/UR/49/2018 Przedmiotem zamówienia jest dostawę 27.04.18
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Zadanie nr 4 – Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie nr 2 – Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa (dostarczenie na miejsce użytkowania, podłączenie, montaż, sprawdzenie poprawności działania) sprzętu komputerowego do: Zespołu Szkół we Wróblowej, Publicznego Gimnazjum w  
Wykonanie robót w zakresie rzeczowym zadania inwestycyjnego pn. ,,Zabezpieczenie skarpy osuwiska na os. Miechocin w Tarnobrzegu”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZP-I.271.23.2018