Sugestie

Przetargi: Fotowoltaika


Na stronie przetargi.info znajdziesz największy zbiór ofert dla firm zajmujących się instalacjami fotowoltaicznymi. Poniższe informacje pochodzą z prasy, Internetu i oficjalnych publikacji (TED, BIP, BZP). Nasza firma pomaga w dotarciu do zapytań dotyczących dostaw sprzętu oraz instalacji fotowoltaicznych, które są interesujące dla Twojej firmy.

Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do Twoich potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 259. Strona: 2 ( z 26)
  Tytuł   Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 3 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką 22.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Część nr: 2 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką 22.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Część nr: 7 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką 22.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Część nr: 6 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką 22.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Część NR: 3 Nazwa: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół im. Kopernika w Bełżycach, ul. Wilczyńskiego 64. 22.11.17 Lubelskie
Część NR: 2 Nazwa: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183. 22.11.17 Lubelskie
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach , Niemce ul. Różana 8. 22.11.17 Lubelskie
Postępowanie unieważnione Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WORD/DO/2300/6/17 Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie 24.11.17 Łódzkie
Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej relacji Solarnia -Dziewcza Góra w Solarni Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-4/2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej 27.11.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie 27.11.17 Pomorskie

Część nr: 3 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 3 - Trasa Nr 3 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 2 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 2 - Trasa Nr 2 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 7 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 7 - Trasa Nr 7 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

Część nr: 6 Nazwa: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.” Zadanie Nr 6 - Trasa Nr 6 Uszorstnianie i odśnieżanie nawierzchni dróg piaskarko - solarką

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół im. Kopernika w Bełżycach, ul. Wilczyńskiego 64.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach, Piotrowice 183.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Przeprowadzenie modernizacji infrastruktury dydaktycznej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach , Niemce ul. Różana 8.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W LUBLINIE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione Budowa nowej siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): WORD/DO/2300/6/17 Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 24.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W ŁODZI
Miejsce realizacji: PL:

Wzmocnienie nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej relacji Solarnia -Dziewcza Góra w Solarni Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP-4/2017 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PAWONKÓW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Kompleksowa modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 27.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY ŻUKOWO
Miejsce realizacji: PL: