Sugestie

Przetargi: Fundusze strukturalne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 43. Strona: 1 ( z 5)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Usługa utrzymania oprogramowania Magics oraz Mimics W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach 26.05.18 01.06.18 Lubuskie
Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/1 3. Zakres rzeczowy: - 25.05.18 29.05.18 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku Szpitala Miejskiego - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków szpitala - opracowanie dokumentacji projektowej (2) 25.05.18 22.06.18 10:00 Gliwicki
Wykonanie i opracowanie audytu energetycznego ex post dla budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 po przeprowadzonej termomodernizacji dla potwierdzenia 24.05.18 30.05.18 Kujawsko-Pomorskie
Usługa polegająca na kompletnym opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu i rozbudowy świetlic wiejskich w ramach zadań z funduszu sołeckiego. 2. Zamówienie składa 23.05.18 04.06.18 Mazowieckie
TRP.4110.51. 47136.2017PP opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystanków wiedeńskich oraz zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Świdnickiej, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. 23.05.18 30.05.18 Dolnośląskie
Przygotowania projektów, opracowania graficznego, wykonania i publikacji na lokalnych portalach internetowych banerów multimedialnych (internetowych) w celu promocji Programu Interreg V-A Republika 23.05.18 08.06.18 Dolnośląskie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących pracy zleconej na stanowisku PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ (2 osoby) 23.05.18 29.05.18 Wielkopolskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących pracy zleconej na stanowisku CHIRURG OGÓLNY zaplanowanych we wniosku 23.05.18 29.05.18 Wielkopolskie
Zamówienie jest realizowane w trybie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 23.05.18 29.05.18 Małopolskie

Usługa utrzymania oprogramowania Magics oraz Mimics W związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: LFC SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 9.3.2. zgodnie z Regulaminem Konkursu zamkniętego nr: RPKP.09.03.02-IZ.00-04-180/1 3. Zakres rzeczowy: -

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BĄDKOWO
Miejsce realizacji: PL:

Budowa budynku Szpitala Miejskiego - budowa, rozbudowa i przebudowa istniejących budynków szpitala - opracowanie dokumentacji projektowej (2)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.05.18
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Miejsce realizacji: PL: Gliwicki

Wykonanie i opracowanie audytu energetycznego ex post dla budynku Urzędu Gminy w Złotnikach Kujawskich przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 po przeprowadzonej termomodernizacji dla potwierdzenia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 24.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY ZŁOTNIKI KUJAWSKIE
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegająca na kompletnym opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu i rozbudowy świetlic wiejskich w ramach zadań z funduszu sołeckiego. 2. Zamówienie składa

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MIASTA I GMINY ŁOCHÓW
Miejsce realizacji: PL:

TRP.4110.51. 47136.2017PP opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przystanków wiedeńskich oraz zmian w docelowej organizacji ruchu na ul. Świdnickiej, na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
Miejsce realizacji: PL:

Przygotowania projektów, opracowania graficznego, wykonania i publikacji na lokalnych portalach internetowych banerów multimedialnych (internetowych) w celu promocji Programu Interreg V-A Republika

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących pracy zleconej na stanowisku PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ (2 osoby)

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MEDICUS BONUS SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 Celem niniejszego postępowania ofertowego jest uzyskanie ofert na realizację zadań dotyczących pracy zleconej na stanowisku CHIRURG OGÓLNY zaplanowanych we wniosku

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: MEDICUS BONUS SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Zamówienie jest realizowane w trybie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.05.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SYNERISE S.A.
Miejsce realizacji: PL: