Sugestie

Przetargi: Fundusze strukturalne

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 48. Strona: 1 ( z 5)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Pomoc w koordynacji realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr: 236/RPLU.12.02.00-06-0033/17-00 Pomoc w koordynacji realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr: 22.02.18 28.02.18 Lubelskie
3/BBI/2018 Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki 22.02.18 02.03.18 Mazowieckie
Ompleksowe opracowanie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna, III. OPIS PRZEDMIOTU 22.02.18 26.02.18 Mazowieckie
Opracowanie badania pn. „Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020” Numer referencyjny: 21.02.18 07.03.18 Mazowieckie
Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Numer referencyjny: BDG-V.2611.7.2018.GK Przedmiotem zamówienia jest obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny 21.02.18 05.03.18 Mazowieckie
Audyt polegać będzie na ocenie stanu przygotowania Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp Zoo, do nowych wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 21.02.18 06.03.18 Pomorskie
Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Krynki” Numer referencyjny: sprawa nr 3/ZP/WTiZ/18 Przedmiotem zamówienia jest: 21.02.18 02.03.18 Podlaskie
Zapytanie ofertowe nr 1/W/2018 z dnia 19 lutego 2018 r na realizację proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie innowacji 1. Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do 21.02.18 28.02.18 Podkarpackie
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2018/OWES W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 20.02.18 01.03.18 Pomorskie
Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zadania pn.: 19.02.18 28.02.18 Podkarpackie

Pomoc w koordynacji realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr: 236/RPLU.12.02.00-06-0033/17-00 Pomoc w koordynacji realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W HRUBIESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

3/BBI/2018 Modyfikacja i aktualizacja Studium Wykonalności i Wniosku o Dofinansowanie projektu „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - KSZBI dla statystyki

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Miejsce realizacji: PL:

Ompleksowe opracowanie wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1.Edukacja ogólna i przedszkolna, III. OPIS PRZEDMIOTU

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY MAŁKINIA GÓRNA
Miejsce realizacji: PL:

Opracowanie badania pn. „Ewaluacja bieżąca z elementami mid-term dotycząca postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla osi priorytetowych III – VI POIiŚ 2014-2020” Numer referencyjny:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH
Miejsce realizacji: PL:

Obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny działań komunikacyjnych Funduszy Numer referencyjny: BDG-V.2611.7.2018.GK Przedmiotem zamówienia jest obsługa badawcza procesu przygotowania i oceny

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU
Miejsce realizacji: PL:

Audyt polegać będzie na ocenie stanu przygotowania Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp Zoo, do nowych wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa Placówki Straży Granicznej w m. Krynki” Numer referencyjny: sprawa nr 3/ZP/WTiZ/18 Przedmiotem zamówienia jest:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU IM. GEN. HENRYKA MINKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU
Miejsce realizacji: PL:

Zapytanie ofertowe nr 1/W/2018 z dnia 19 lutego 2018 r na realizację proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie innowacji 1. Zamawiający przygotowując się do realizacji projektu zaprasza do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: BEPOSTBE SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/02/2018/OWES W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 20.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CENTRUM INICJATYW OBYWATELSKICH W SŁUPSKU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonalności i Wniosku aplikacyjnego dla Projektu pt.: „Modernizacja gospodarki cieplnej i energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach”. Opis przedmiotu zamówienia: W ramach zadania pn.:

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 19.02.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
Miejsce realizacji: PL: