Sugestie

Przetargi: Gazownictwo

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 1 259. Strona: 1 ( z 126)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji dla lokalu mieszkalnym nr 10 położonym w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 30. 2 Zakres 20.11.17 27.11.17 Zachodniopomorskie
Wykonanie robót związanych z montażem pieców gazowych w budynkach przy ul. Wieniawskiego 22, Księżnej Anny 3, Księżnej Anny 1 i KróEowej Jadwigi 9, Króla Eryka Pomorskiego 1,3,5 15.11.17 30.11.17 Zachodniopomorskie
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) 16.11.17 11.12.17 Zachodniopomorskie
Kompleksowe ubezpieczenie Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z podziałem na zadania Numer referencyjny: 1/XI/2017/11 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia 17.11.17 30.11.17 Opolskie
2017/357/SK/GS Określenie składu chemicznego mazutu oraz gazu powstałego ze spalania mazutu. 18.11.17 22.11.17 Małopolskie
Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, w podziale na 2 15.11.17 30.11.17 Wielkopolskie
Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2017 roku do dnia 31.12.2019 roku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego. 18.11.17 POLSKA
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo. 18.11.17 PL617
Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h. 18.11.17 28.12.17 09:50 Krakowski
Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. 18.11.17 24.11.17 11:00 Pomorskie

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, gazu, ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wentylacji dla lokalu mieszkalnym nr 10 położonym w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 30. 2 Zakres

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 20.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCIU
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie robót związanych z montażem pieców gazowych w budynkach przy ul. Wieniawskiego 22, Księżnej Anny 3, Księżnej Anny 1 i KróEowej Jadwigi 9, Króla Eryka Pomorskiego 1,3,5

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BAŁTYK W DARŁOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj)

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 16.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Kompleksowe ubezpieczenie Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z podziałem na zadania Numer referencyjny: 1/XI/2017/11 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 17.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A. W PRUDNIKU
Miejsce realizacji: PL:

2017/357/SK/GS Określenie składu chemicznego mazutu oraz gazu powstałego ze spalania mazutu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CEZ SKAWINA S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych, w podziale na 2

Rodzaj umowy: Umowa łączona
Data publikacji: 15.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
Miejsce realizacji: PL:

Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej w okresie od dnia 1.1.2017 roku do dnia 31.12.2019 roku dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Płockiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Negocjacja bez ogłoszenia
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Płocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Płocku
Miejsce realizacji: Płock: Starostwo Powiatowe w Płocku, Powiatowy Urz

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych na terenie gminy Gniewkowo.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Pozostałe informacje
Procedura: Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Gniewkowo
Miejsce realizacji: PL: Gmina Gniewkowo.

Budowa Kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap IV Zad. nr 7.2 – Budowa studni W-2 Zad. nr 7.4 – Budowa Zakładu Uzdatniania Wody podziemnej w Wieliczka – Bogucice o wydajności do 360 m³/h.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Miejsce realizacji: PL: Krakowski

Wykonanie usługi interwencyjnego utrzymania w okresie zimowym infrastruktury Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 18.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Pomorska Kolej Metropolitalna S. A.
Miejsce realizacji: PL: Pomorskie