Sugestie

Przetargi: Geodezja

Branża zawierająca przetargi związane z pracami geodezyjnymi, wykonywanie map, podział działek itp.

Liczba znalezionych ofert dla tego profilu wynosi: 527. Strona: 1 ( z 53)

  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zadanie I – Wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska nr 1/21 w m. Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie Zadanie II – Wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej dla potrzeb zabezpieczenia obszaru osuwiskowego na terenie Ostałowej Zagórskiej i Ostałowej Dąbrowskiej, gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie. 23.07.16 05.09.16 10:00 Miasto Kraków
Wybór 2 pomocniczych oraz 1 eksperta w dziedzinie epidemiologii / zdrowia publicznego/ ekonomii zdrowia w dziedzinie chorób oka i jego okolic do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3, postępowanie znak ZZP-201/16. 23.07.16 18.08.16 10:00 Miasto Warszawa
PL-Poznań: Usługi opomiarowania 23.07.16 Poznański
Wykonanie mapy akustycznej m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy. 23.07.16 Miasto Warszawa
Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim. 22.07.16 02.08.16 Łódzkie
Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim. 22.07.16 02.08.16 Łódzkie
Budowa kancelarii leśniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 8019/7 w obrębie ewidencyjnym Grębów. 22.07.16 08.08.16 Podkarpackie
Wykonanie prac geodezyjnych. 22.07.16 02.08.16 Małopolskie
Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin. 22.07.16 09.08.16 Lubuskie
NAZWA ZADANIA: ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSY WOJSKOWE W ŚWIĘTOSZOWIE I WILCZYNIE LEŚNYM. 22.07.16 Dolnośląskie

Zadanie I – Wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej dla potrzeb zabezpieczenia osuwiska nr 1/21 w m. Świnna Poręba, gm. Mucharz, pow. wadowicki, woj. małopolskie Zadanie II – Wykonanie projektu robót geologicznych, dokumentacji geologiczno – inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej dla potrzeb zabezpieczenia obszaru osuwiskowego na terenie Ostałowej Zagórskiej i Ostałowej Dąbrowskiej, gm. Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Miasto Kraków

Wybór 2 pomocniczych oraz 1 eksperta w dziedzinie epidemiologii / zdrowia publicznego/ ekonomii zdrowia w dziedzinie chorób oka i jego okolic do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych – baza analiz systemowych i wdrożeniowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, część 1 ÷ 3, postępowanie znak ZZP-201/16.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Ministerstwo Zdrowia.

PL-Poznań: Usługi opomiarowania

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.16
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: 61-701 Poznań

Wykonanie mapy akustycznej m.st. Warszawy oraz aktualizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.07.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Miasto Warszawa

Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli od gruntów przyległych do rzeki Pichny k. Zduńskiej Woli, położonej w obrębie 7 Zduńska Wola, gminie Zduńska Wola, w powiecie zduńskowolskim.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 91-423 Łódź

Wykonanie projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Wąglanki od gruntów przyległych do rzeki Wąglanki, położonej w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 91-423 Łódź

Budowa kancelarii leśniczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 8019/7 w obrębie ewidencyjnym Grębów.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 37-465 Stalowa Wola

Wykonanie prac geodezyjnych.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 33-390 Łącko

Termomodernizacja budynków szkół gminnych w miejscowościach Bieżyce, Starosiedle i Strzegów, gmina Gubin.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 66-620 Gubin

NAZWA ZADANIA: ZAŁOŻENIE MAPY ZASADNICZEJ I EWIDENCYJNEJ NA KOMPLEKSY WOJSKOWE W ŚWIĘTOSZOWIE I WILCZYNIE LEŚNYM.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.07.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 50-984 Wrocław