Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe. Jeśli pracujesz w firmie, która poszukuje przetargów na usługi geodezyjne, wykonywanie pomiarów to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy branże do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 446. Strona: 1 ( z 45)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
PL-Warszawa: Usługi bazy danych 29.04.17 12.05.17 POLSKA
PL-Rzeszów: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe 29.04.17 15.05.17 09:30 POLSKA, Podkarpackie
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. 29.04.17 14.06.17 09:00 Podkarpackie
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”. 29.04.17 Podkarpackie
Wykonanie bad. wykopaliskowych na stanow. archeologicznych w liniach rozgraniczenia inwestycji pn. Bud. S6 Szczecin – Koszalin wraz z obw. Koszalina i Sianowa (S6/S11). 29.04.17 09.05.17 11:50 POLSKA, Zachodniopomorskie
Dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina. 29.04.17 01.06.17 10:00 Małopolskie
Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie. 29.04.17 16.05.17 10:00 POLSKA, REGION PÓŁNOCNY
Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Tarnawa Dolna w jednostce ewidencyjnej Zembrzyce. 29.04.17 08.06.17 10:00 Małopolskie
Wybór 2 ekspertów głównych (2 osób) z określonych dziedzin medycyny do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych-Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”; ZZP-90/17, Części: 1÷2. 29.04.17 15.05.17 POLSKA, Miasto Warszawa
„Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego o hale magazynową wraz z budową i przebudową instalacji kanalizacji deszczowej”. Zamówienie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 684/144 i 684/145, obręb 7, jedn. ewid. 180307_2 Żyraków. 28.04.17 16.05.17 Tarnobrzeski

PL-Warszawa: Usługi bazy danych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: POLSKA

PL-Rzeszów: Różny sprzęt transportowy i części zapasowe

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Podkarpackie

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie

Wykonanie bad. wykopaliskowych na stanow. archeologicznych w liniach rozgraniczenia inwestycji pn. Bud. S6 Szczecin – Koszalin wraz z obw. Koszalina i Sianowa (S6/S11).

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Zachodniopomorskie

Dostosowanie i poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Sidzina.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do kaskady dużej i małej – modelowanie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: REGION PÓŁNOCNY

Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Tarnawa Dolna w jednostce ewidencyjnej Zembrzyce.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: PL: Małopolskie

Wybór 2 ekspertów głównych (2 osób) z określonych dziedzin medycyny do realizacji zadań w ramach projektu pn. „Mapy potrzeb zdrowotnych-Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”; ZZP-90/17, Części: 1÷2.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 29.04.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: PL: Miasto Warszawa
POLSKA

„Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego o hale magazynową wraz z budową i przebudową instalacji kanalizacji deszczowej”. Zamówienie realizowane będzie na działce ewidencyjnej nr 684/144 i 684/145, obręb 7, jedn. ewid. 180307_2 Żyraków.

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.04.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: PL: Straszęcin