Sugestie

Przetargi: Geodezja

Branża zawierająca przetargi związane z pracami geodezyjnymi, wykonywanie map, podział działek itp.

Liczba znalezionych ofert dla tego profilu wynosi: 269. Strona: 1 ( z 27)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach kompetencji Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 10.12.16 17.01.17 Małopolskie
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. 10.12.16 03.01.17 10:00 REGION CENTRALNY
Wykonanie badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych w liniach rozgraniczenia inwestycji Bud. S6 Szczecin – Koszalin (z wyłączeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa) z podziałem na 4 części.Część nr 1 (Zadanie I) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: Goleniów – Nowogard (węzeł „ Goleniów Północ”/z węzłem/ – początek obwodnicy m. Nowogard),Część nr 2 (Zadanie II) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. PłotyCzęść nr 3 (Zadanie III) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „ Kiełpino” /z węz 10.12.16 17.01.17 11:50 POLSKA
Warszawa: Obsługa obiektu p.n. „Skwer Sportów Miejskich” usytuowanego w Warszawie 01-471, ul. Pełczyńskiego na działkach ewidencyjnych nr 104/7, 104/8 i 108/2 z obrębu 6-11-02. 09.12.16 19.12.16 Mazowieckie
Rzeszów: Wywóz stałych odpadów komunalnych z umożliwieniem ich segregacji i wyposażeniem kompleksów wojskowych w pojemniki do składowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych z kompleksów wojskowych na terenie działania 34 WOG (zamówienie z podziałem na 3 części) część nr 1: Wywóz odpadów z rejonu GZ Nisko część nr 2: Wywóz odpadów z rejonu GZ Rzeszów część nr 3: Wywóz odpadów z rejonu GZ Przemyśl 09.12.16 20.12.16 Podkarpackie
Koszalin: Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie. 09.12.16 Zachodniopomorskie
Bydgoszcz: Opracowanie kompleksowe geodezyjno-kartograficzne Powiatu Bydgoskiego w zakresie: 1. Stabilizacji punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru Powiatu Bydgoskiego. 2. Pomiar, wyrównanie oraz dokumentacja prac modernizacji osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru Powiatu Bydgoskiego. 3. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych. 09.12.16 Kujawsko-Pomorskie
Chełm: Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi publicznej 09.12.16 22.12.16 Lubelskie
Września: ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI W 2017 ROKU 09.12.16 20.12.16 Wielkopolskie
Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami szpitalnymi oraz pacjentów i pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie 09.12.16 19.12.16 Lubelskie

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla postępowań administracyjnych prowadzonych w ramach kompetencji Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: Małopolskie

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim 14 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.12.16
Rodzaj dokumentu: Korekta / Anulowanie
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: REGION CENTRALNY

Wykonanie badań wykopaliskowych na stanowiskach archeologicznych w liniach rozgraniczenia inwestycji Bud. S6 Szczecin – Koszalin (z wyłączeniem obwodnicy Koszalina i Sianowa) z podziałem na 4 części.Część nr 1 (Zadanie I) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: Goleniów – Nowogard (węzeł „ Goleniów Północ”/z węzłem/ – początek obwodnicy m. Nowogard),Część nr 2 (Zadanie II) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. PłotyCzęść nr 3 (Zadanie III) – wykonanie archeologicznych badań wykopaliskowych na odcinku realizacyjnym: koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „ Kiełpino” /z węz

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Miejsce realizacji: POLSKA

Warszawa: Obsługa obiektu p.n. „Skwer Sportów Miejskich” usytuowanego w Warszawie 01-471, ul. Pełczyńskiego na działkach ewidencyjnych nr 104/7, 104/8 i 108/2 z obrębu 6-11-02.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe

Rzeszów: Wywóz stałych odpadów komunalnych z umożliwieniem ich segregacji i wyposażeniem kompleksów wojskowych w pojemniki do składowania odpadów komunalnych i odpadów segregowanych z kompleksów wojskowych na terenie działania 34 WOG (zamówienie z podziałem na 3 części) część nr 1: Wywóz odpadów z rejonu GZ Nisko część nr 2: Wywóz odpadów z rejonu GZ Rzeszów część nr 3: Wywóz odpadów z rejonu GZ Przemyśl

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 35111 Rzeszów

Koszalin: Zawarcie umów cząstkowych na usługi geodezyjne na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości położonych na terenie działania Filii w Koszalinie.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 75411 Koszalin

Bydgoszcz: Opracowanie kompleksowe geodezyjno-kartograficzne Powiatu Bydgoskiego w zakresie: 1. Stabilizacji punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru Powiatu Bydgoskiego. 2. Pomiar, wyrównanie oraz dokumentacja prac modernizacji osnowy wysokościowej i wielofunkcyjnej dla obszaru Powiatu Bydgoskiego. 3. Ujednolicenie systemu odniesień przestrzennych.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 85066 Bydgoszcz

Chełm: Wykonanie pracy geodezyjnej związanej z realizacją przez Starostę Chełmskiego zadań z zakresu geodezji i kartografii, polegającej na regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogi publicznej

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 22100 Chełm

Września: ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY WE WRZEŚNI W 2017 ROKU

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Miejsce realizacji: 0614360880 tel. w.

Lublin: Całodobowa ochrona fizyczna obiektów szpitalnych wraz z przyległymi posesjami szpitalnymi oraz pacjentów i pracowników SPSK Nr 1 w Lublinie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 09.12.16
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe