Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 357. Strona: 1 ( z 36)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektu: 1. Przebudowy drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C 2. Przebudowy drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513 C II. Opis 23.11.17 27.11.17 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie wykazu powierzchni gruntów zalesionych podlegający przeklasyfikowaniu na grunty leśne. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do 23.11.17 29.11.17 Zachodniopomorskie
Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul 21.11.17 29.11.17 Śląskie
Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Numer referencyjny: DU-Z.272.118.2017 1. 21.11.17 29.11.17 Dolnośląskie
WNZ-014435 Wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Gorzycach obr.Turza nr 855/122, 373/181, 121, 377/150, 376/149 i 297/150 22.11.17 30.11.17 Śląskie
WNZ-014404 Wykonanie wznowienia granic działki nr 52/15 położonej w Lyskach, obr.Sumina 22.11.17 30.11.17 Śląskie
Skanowanie zasobów geodezyjnych Numer referencyjny: ORI.272.1.24.2017 Zadanie obejmuje: 1) nadanie identyfikatora materiałom archiwalnym zasobu - rejestracja materiałów w zasobie 2) skanowanie 22.11.17 29.11.17 Wielkopolskie
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana” wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych 23.11.17 Podkarpackie
Część NR: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 84 w km 40+840 do km 40+900 w miejscowości Brzegi Dolne wykonanie usługi w postaci dokumentacji 23.11.17 Podkarpackie
WBUDOWANIE KRUSZYWA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 847/2 I 847/4 OBRĘB „B” W TURKU ORAZ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 22/20, 23/5 I 1356 OBRĘB „C” W TURKU Numer referencyjny 23.11.17 Wielkopolskie

Wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 do celów projektu: 1. Przebudowy drogi gminnej Morzyce (Kolonia) Nr 180573 C 2. Przebudowy drogi gminnej Nowy Dwór Nr 180513 C II. Opis

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY BYTOŃ
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie wykazu powierzchni gruntów zalesionych podlegający przeklasyfikowaniu na grunty leśne. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie wycen nieruchomości oraz wznowienie znaków granicznych z podziałem na zadania zad. 1: Wykonanie maksymalnie 50 opracowań. zad. 2: Wykonanie wyceny nieruchomości gruntowej przy ul

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RYBNIK
Miejsce realizacji: PL:

Druk oraz dostawa do siedziby Zamawiającego mapy Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Numer referencyjny: DU-Z.272.118.2017 1.

Rodzaj umowy: Inne
Data publikacji: 21.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Miejsce realizacji: PL:

WNZ-014435 Wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w Gorzycach obr.Turza nr 855/122, 373/181, 121, 377/150, 376/149 i 297/150

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

WNZ-014404 Wykonanie wznowienia granic działki nr 52/15 położonej w Lyskach, obr.Sumina

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W KATOWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Skanowanie zasobów geodezyjnych Numer referencyjny: ORI.272.1.24.2017 Zadanie obejmuje: 1) nadanie identyfikatora materiałom archiwalnym zasobu - rejestracja materiałów w zasobie 2) skanowanie

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 22.11.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W KOŚCIANIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Likwidacja osuwiska o numerze ewid. PDK 0051 zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 19 w miejscowości Trzciana” wykonanie usługi w postaci dokumentacji projektowych

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Likwidacja osuwiska zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 84 w km 40+840 do km 40+900 w miejscowości Brzegi Dolne wykonanie usługi w postaci dokumentacji

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE
Miejsce realizacji: PL:

WBUDOWANIE KRUSZYWA NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 847/2 I 847/4 OBRĘB „B” W TURKU ORAZ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NR GEODEZYJNYM 22/20, 23/5 I 1356 OBRĘB „C” W TURKU Numer referencyjny

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 23.11.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: GMINA MIEJSKA TUREK
Miejsce realizacji: PL: