Sugestie
I.D.: 22968191

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi gminnej nr 106063L w m. Boduszyn na działce ewidencyjnej 88.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45112000 45233000 45112730
Zamawiający:
URZĄD GMINY NIEMCE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 06/10/2017 Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba odrzuconych ofert: 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 37573.50 Cena wybranej oferty: 62959.70 Oferta z najniższą ceną: 48569.62 Oferta z najwyższą ceną: 120000 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. Modernizacja drogi gminnej

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Turów od km 230+519,50 do km 231+135,00 zamówienia obejmuje:roboty rozbiórkowe, budowę chodnika, przebudowę zjazdów wraz z przepustami,  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414L Borucicha - Wygranka” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/PN/7/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie Nr I - Ziemniaki jadalne (żółte)  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa drogi gminnej nr 106054L położonej w miejscowości Baszki gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 609mb od drogi gminnej nr 106066L. Teren przeznaczony  
Część nr: 1 Nazwa: „Remont drogi gminnej w miejscowości Budki Rososz” od km 0+520 do km 1+155” której zakres robót obejmuje między innymi: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ,- wyrównanie  
Część NR: 2 Nazwa: przebudowa drogi gminnej nr 106033L położonej w miejscowości Krasienin gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 340mb - przedłużenie drogi gminnej nr 106033L. Teren  
Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej nr 1315 L Przebudowa dojazdu do mostu JNI 01028442 w m. Mikłusy w km 2+444 w ciągu drogi powiatowej nr 1315 L Wólka Kamienna-Zembry-Wierzejki w km 2+300  
Część NR: 4 Nazwa: przebudowa drogi gminnej nr 106058L położonej w miejscowości Ciecierzyn gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 250 m. (uwaga: dokumentacja projektowa dotyczy  
Wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec” wraz z uzyskaniem decyzji.  
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jaroszyn Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT. 271.9.2017 Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej: Długość