Sugestie
I.D.: 22968191

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi gminnej nr 106063L w m. Boduszyn na działce ewidencyjnej 88.

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45112000 45233000 45112730
Zamawiający:
URZĄD GMINY NIEMCE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 06/10/2017 Liczba otrzymanych ofert: 6 Liczba odrzuconych ofert: 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): Wartość bez VAT 37573.50 Cena wybranej oferty: 62959.70 Oferta z najniższą ceną: 48569.62 Oferta z najwyższą ceną: 120000 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. Modernizacja drogi gminnej

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Część nr: 4 Nazwa: Utwardzenie drogi w miejscowości Gródek utwardzenie drogi gminnej nr 111091L w m. Gródek, na działce nr 10a na długości 675,64 m. Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu  
Modernizacja drogi gminnej Nr 109484L Podsośnina - Chmielek - etap II Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BGK.271.2.2018 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja drogi gminnej Nr 109484L  
Część nr: 1 Nazwa: 1) Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej w m Wola Niemiecka,. Ciecierzyn (dz. 935,168 i 72) Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej  
Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110178L w miejscowości Deszkowice Kolonia. Droga gminna Nr 110178L (od drogi powiatowej nr 3220L Krzak-Stary Zamość – Kolonia Deszkowice)  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L w zakresie budowy ciągów pieszo – rowerowych w ramach projektu Mobilny LOF Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IT: 271.3.2018 1. Przedmiotem zamówienia  
Modernizacja drogi gminnej nr 111687L w miejscowości Żulice Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): KNR.271.3.1018 Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja drogi gminnej nr 111687L w  
Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ciągu pieszo- rowerowego na działce nr 1161 w m. Dys, gmina Niemce w ramach projektu Mobilny LOF Zakres Inwestycji obejmuje między  
Część nr: 5 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej w Swoboda (dz. nr 214/2). Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej  
Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki rowerowej w m. Niemce (ul. Kwiatowa). Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki  
Część nr: 1 Nazwa: Remont mostu (obiektu nr 1) w miejscowości Teptiuków remont mostu (obiektu nr 1) zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 111091L na działce nr 257 w m. Teptiuków. Remont mostu