Sugestie
I.D.: 22968277

Część NR: 2 Nazwa: Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działce o nr ewidencyjnym 1585 w m. Nasutów

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
06.10.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45100000 45112000 45233000 45112730
Zamawiający:
URZĄD GMINY NIEMCE
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Lubelskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 06/10/2017 Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba odrzuconych ofert: 1 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108499.90 PLN Cena wybranej oferty: 152551.00 Oferta z najniższą ceną: 117346.92 Oferta z najwyższą ceną: 250000.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: 1. Modernizacja drogi gminnej nr 106063L

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 180 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Rozbudowa drogi krajowej nr 19 w m. Turów od km 230+519,50 do km 231+135,00 zamówienia obejmuje:roboty rozbiórkowe, budowę chodnika, przebudowę zjazdów wraz z przepustami,  
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie remontu drogi leśnej będącej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Puławy Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.23.2017 Przedmiotem zamówienia jest  
Część NR: 2 Nazwa: Zadanie 2 – przebudowa drogi powiatowej nr 2946L Sigła – Stacja Kolejowa Krasnobród – część I rodzaj robót przewidzianych do wykonania: przebudowa drogi w km 0+000 - 5+277 i 5+972  
Wykonanie Materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Korekta przebiegu drogi krajowej nr 74 w obrębie m. Gorajec” wraz z uzyskaniem decyzji.  
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1414L Borucicha - Wygranka” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDP/PN/7/2017 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania  
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa drogi gminnej nr 106054L położonej w miejscowości Baszki gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 609mb od drogi gminnej nr 106066L. Teren przeznaczony  
Część NR: 2 Nazwa: przebudowa drogi gminnej nr 106033L położonej w miejscowości Krasienin gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 340mb - przedłużenie drogi gminnej nr 106033L. Teren  
Część NR: 4 Nazwa: przebudowa drogi gminnej nr 106058L położonej w miejscowości Ciecierzyn gm. Niemce. Odcinek przeznaczony do remontu o długości 250 m. (uwaga: dokumentacja projektowa dotyczy  
Świadczenie kompleksowych, zewnętrznych usług pralniczych Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DZP.3311-24/2017 3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych, zewnętrznych usług