Sugestie
I.D.: 22809682

Część NR: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
30.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125100.00 PLN Cena wybranej oferty: 151659.00 Oferta z najniższą ceną: 151659.00 Oferta z najwyższą ceną: 151659.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku Numer referencyjny: IN.271.2.2017.MO 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Część 1: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część 2: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 3: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 4: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część 5: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część 6: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 7: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m. 3. Dokumentacja dostarczana przez zamawiającego: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9); 2) Tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 10). 4. Do obowiązków wykonawcy należy między innymi: 1) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 2) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy i osób, ochrony ppoż; 3) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 5) używanie sprzętu do wykonania robót zgodnego z SIWZ i sprawnego technicznie, dostosowanego do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i zzapewniającego wysoką jakość robót. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 4 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część nr: 5 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część nr: 6 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
B 271.1/2018 Numer referencyjny: nie Budowa drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od 0+000 (koniec istniejącej nawierzchni bitumicznej) do 2+602,04 (granica gminy Człopa) długość 2 29.01.18
Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany. 1. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi gminnej w Oborzanach: - nawierzchnia bitumiczna – ok. 3250 m2, - sieć kanalizacji 02.02.18
Remont lokalu przy ul. Bolesława Śmiałego 34/4 w Szczecinie Numer referencyjny: Pn 2/DZE/2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych polegających na remoncie i przebudowie wraz z 01.02.18
Budowa placu rekreacyjnego w Łazach Numer referencyjny: RZP.271.01.2018 Zamówienie obejmuje budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Łazy, gm. Mielno. Zakres robót obejmuje: a) wykonanie 26.01.18
08/14/01/2018 Zapytanie ofertowe Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Rozbudowę z przebudową istniejącego budynku na budynek usług stomatologicznych, zlokalizowany w 74-503 Moryń, ul. 29.01.18
[Sprostowanie BZP] „Budowa budynku mieszkalnego i garażowo-gospodarczego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną na terenie Nadleśnictwa Tuczno” Numer referencyjny: SA.270.3.6.2017 Przedmiotem 24.01.18
Budowa oświetlenia przy ulicy Potok dz. nr 3/1 i 5/2 obręb 4062, dz. nr 3/2 obręb 4063 oraz dz. nr 2/1 obręb 4066 w Szczecinie. Numer referencyjny: DZP/5/PN/2018 Przedmiot zamówienia: Budowa 30.01.18
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie- etap II.  
84/17/01/2018 Siłownia zewnętrzna w Grzymiradzu”: • Prasa do nóg + wioślarz – 1 kpl., • Orbitrek + narciarz – 1 kpl, • Twister + stepper – 1 kpl, • Urządzenie do wyciskania siedząc – 1 kpl., 24.01.18
Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km Numer referencyjny: AG.270.2.1.2018 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy istniejącej drogi 30.01.18