Sugestie
I.D.: 22809682

Część NR: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce

Rodzaj umowy:
Roboty budowlane
Data publikacji:
30.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
45233142 45112730 45233000
Zamawiający:
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ
Miejsce realizacji:
PL:
Miejsce realizacji:
Zachodniopomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
****** DODATKOWE INFORMACJE O ZAMÓWIENIU LUB CZĘŚCI: Data udzielenia zamówienia: 10/08/2017 Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba odrzuconych ofert: 0 Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125100.00 PLN Cena wybranej oferty: 151659.00 Oferta z najniższą ceną: 151659.00 Oferta z najwyższą ceną: 151659.00 ****** WYNIK WIELOCZĘŚCIOWY, PEŁNY TYTUŁ PRZETARGU: Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku Numer referencyjny: IN.271.2.2017.MO 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych na terenie Gminy Myślibórz w 2017 roku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Część 1: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część 2: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 3: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 4: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część 5: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część 6: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część 7: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m. 3. Dokumentacja dostarczana przez zamawiającego: 1) Przedmiary robót (załącznik nr 9); 2) Tabela elementów rozliczeniowych (załącznik nr 10). 4. Do obowiązków wykonawcy należy między innymi: 1) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb wykonawcy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót; 2) zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy, warunków bezpieczeństwa pracy i osób, ochrony ppoż; 3) oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 5) używanie sprzętu do wykonania robót zgodnego z SIWZ i sprawnego technicznie, dostosowanego do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i zzapewniającego wysoką jakość robót. ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Głazów – działka o nr ewidencyjnym 194 obręb Głazów Zakres zamówienia dla części 1 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni z brukowca na długości 100 mb. Projektowana konstrukcja: • brukowiec z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej; • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - grubość 15 cm; • warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm. Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Wierzbnica – działka o nr ewidencyjnym 375 obręb Wierzbnica Zakres zamówienia dla części 2 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej, miejscowo umocnionej kruszywem lub destruktem bitumicznym. Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni placu manewrowego w m. Ławy – działka o nr ewidencyjnym 368 obręb Ławy Zakres zamówienia dla części 3 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez umocnienie kruszywem łamanym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 4 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Mirawno – działka o nr ewidencyjnym 124 obręb Myśliborzyce Zakres zamówienia dla części 4 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 30% powierzchni jezdni. Część nr: 5 Nazwa: Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Listomie – działka o nr ewidencyjnym 64 obręb Listomie Zakres zamówienia dla części 5 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wyprofilowanie oraz uzupełnienie i umocnienie kruszywem łamanym miejsc najbardziej zdegradowanych - Zamawiający zakłada 40% powierzchni jezdni. Część nr: 6 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Dąbrowa – działka o nr ewidencyjnym 28/2 obręb Dąbrowa Zakres zamówienia dla części 6 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej miejscowo umocnionej kruszywem łamanym lub destruktem bitumicznym Projektowana konstrukcja: • warstwa kruszywa łamanego – przekrusz z litej skały 0/31,5 mm miałowana miałem kamiennym 0/5 mm – grubość 10 cm; • profilowanie istniejącej nawierzchni jezdni drogi gminnej. Część nr: 7 Nazwa: Remont drogi gminnej w m. Przymiarki – działka o nr ewidencyjnym 37 obręb Jezierzyce Zakres zamówienia dla części 7 obejmuje: remont istniejącej nawierzchni gruntowej poprzez wykonanie koryta na całej szerokości jezdni na głębokości 20 cm Projektowana konstrukcja: • warstwa odsączająca o grubości 10 cm; • nawierzchnia z kruszywa łamanego – przekrusz betonowy 0/31,5 mm – grubość 10 cm Pobocza: miejsca zawyżone należy ściąć, doły w poboczu zasypać następnie wyprofilować i zagęścić obustronnie na szerokości 1,0 m.

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
„Przebudowa drogi we wsi Ożar” Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RGPI.IV.7013.1.18 wykonanie 620 mb drogi o szerokości 3,5 m z poszerzeniami na łukach, mijankami, zjazdami i poboczem  
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: remont drogi ppoż. nr 6 - wbudowanie w miejscach wyboi i kolein mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego przekruszonego o uziarnieniu ciągłym (uzyskanego z surowca skalnego  
Budowa wiaduktu w m. Rzeczyca w ciągu drogi nr 206 – dojazdy Numer referencyjny: ZZDW.6/391/64/8-4/5/2018 1. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1) Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 08.05.18
Utwardzenie drogi wewnętrznej przebiegającej przez dz. nr 31 obręb ewidencyjny Kwasowo, gmina Sławno. Zakres prac: 1) Roboty przygotowawcze i ziemne: - roboty pomiarowe; - roboty ziemne polegające na 27.04.18
„Remont dróg gruntowych na terenie Gminy Kamień Pomorski” Numer referencyjny: PIGK.271.7.2018 Przedmiotem zamówienia jest „Remont dróg o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Kamień Pomorski oraz 25.04.18
„BUDOWA DROGI DLA ROWERÓW Z BARLINKA DO PEŁCZYC” - etap I odcinek zamiejski Numer referencyjny: RGPI.IV.7013.3.18 budowa ścieżki rowerowej po trasie byłego torowiska kolejowego nr 370667994 - 26.04.18
Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Morzyczyn – Zieleniewo Gmina Kobylanka Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IK.271.5.2018.AK Zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej przebiegającej  
Część nr: 1 Nazwa: Place przystankowe, siłownie fitness 1.1. Placu przystankowo- rekreacyjnego w miejscowości Cetuń, działka nr 7/30 obręb Cetuń W ramach zadania zaprojektowano plac  
„Budowa drogi leśnej pożarowej DP 17 - o długości 5950 mb, zlokalizowanej na terenie leśnictw Boleszkowice, Namyślin, Kłosów, gmina Boleszkowice, na działkach o nr ewidencyjnym gruntu 118/1, 15,  
„Przebudowa drogi gminnej w Giezkowie, gm. Świeszyno”. Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): RIG.271.38.2018 3.2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w