Sugestie
I.D.: 23741903

Kontrola danych z zakresu skanowania laserowego z platformy mobilnej na jednostce pływającej, które zamawiający uzyskał w ramach wykonania usługi skanowania laserowego z platformy mobilnej na

Rodzaj umowy:
Inne
Data publikacji:
08.11.17
Rodzaj dokumentu:
Przetargi (wszystkie procedury)
Kody CPV
38000000 71900000
Termin składania wniosków:
13.11.17
Zamawiający:
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
Miejsce realizacji:
PL:
 
 
Miejsce realizacji:
Pomorskie
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Kontrola danych z zakresu skanowania laserowego z platformy mobilnej na jednostce pływającej, które zamawiający uzyskał w ramach wykonania usługi skanowania laserowego z platformy mobilnej na jednostce pływające. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie ww. usługi przez Wykonawcę, który wcześniej wykonał usługę skanowania laserowego z platformy mobilnej na jednostce pływającej. Skontrolowane dane

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie dialogu konkurencyjnego którego wartość szacunkowa przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – „Kompleksowe oświetlenie na terenie Gminy Ustka w latach 2017 – 2022/2023.  
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla robót budowlanych pn. przebudowa układu drogowego i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych w Ulicach Haffnera, Wosia Budzysza I Powstańców Warszawy wraz z przebudową koryta potoku grodowego na odcinku od km 0+000 do torów kolejowych, budową dojścia do użytku ekologicznego wąwozy grodowe oraz przebudową koryta zamkniętego potoku środkowego zlokalizowanego w ul. Pułaskiego w Sopocie.  
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z grupy 1912 w 2018r.  
Projektowanie i budowa hermetycznej kompostowni w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Roboty budowlano-montażowe.  
Rozbudowa systemu informatycznego Eskulap wraz z dostawą sprzętu i infrastruktury informatycznej na potrzeby Zamawiającego, dofinansowana z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - „Rozwój systemów informatycznych Szpitali Tczewskich S.A. w celu poprawy funkcjonowania jednostek systemu ochrony zdrowia w powiecie tczewskim”  
Zakup usługi wykonania badań farmakokinetcznych Numer ogłoszenia 1083220 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk Cel zamówienia Kontynuacja badań w 06.02.18
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego oprogramowania komputerowego dla potrzeb wyposażenia pracowni komputerowej  
Badania z zakresu oceny pod względem gospodarczym i wybranie najlepszych populacji i odmian pszenicy twardej Numer ogłoszenia 1067203 Miejsce realizacji zamówienia Województwo: cała Polska Powiat: 02.02.18
Usługa nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn.: Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ulicy Sakowicza w Gdyni  
Badanie przedkliniczne serii pilotażowych do badań biorównoważności produktu o zmodyfikowanym uwalnianiu, iniekcja domięśniowa. Model zwierzęcy: świnia. Numer ogłoszenia 216 Miejsce realizacji 24.01.18