Sugestie
I.D.: 22389292

Wykonanie modernizacji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów dla obiektów w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

Rodzaj umowy:
Usługi
Data publikacji:
14.09.17
Rodzaj dokumentu:
Wynik
Kody CPV
72310000 71355000
Zamawiający:
Gmina Miejska Kraków-Urząd Miasta Krakowa
Miejsce realizacji:
PL: Miasto Kraków
Miejsce realizacji:
Miasto Kraków
 • Zapisz
 • Drukuj
 • Notatki
  Zaloguj się, aby dodać notatkę.
 • Prześlij
  Błędny email Email został wysłany pomyślnie
Opis:
Usługi przetwarzania danych Usługi pomiarowe

Teraz 14 dniowy darmowy test
aby zobaczyć treść należy zapisać się na darmowy test

dlaczego przetargi.info?

 • Personalizacja branż -
    indywidualne kryteria wyszukiwania!

 • Największa baza z przetargami

 • Codzienna informacja na e-mail

 • Wykwalifikowana kadra

Rejestracja na test

Podobne przetargi z danej branży

Tytuł Termin składania ofert
Konkursu ofert Rehabilitacja Lecznicza w zakresie Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym.  
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.  
Dostęp sieciowy do E-Book Academic Collection oraz dostęp do elektronicznych wersji czasopism zagranicznych i baz bibliograficzno-abstraktowych – KC-zp.272-633/17. 21.12.17
Rozbiórka – wyburzenie obiektów budowlanych przy al. Pokoju 2 I 2A w Krakowie, znajdujących się na działkach budowlanych NR 455/12 I 455/14 OBR. 5 Śródmieście 01.12.17
Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4. osi priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I.  
Zakup i dostawa urządzenia do transmisji danych cyfrowych – firewall'a klasy NG IPS wraz z usługą wdrożenia, na potrzeby Działu Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu M-VIII. 04.12.17
Modernizacja i rozbudowa Pawilonu M-VIII. 30.11.17
Remont metodą bezrozkopową odcinków sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej i sanitarnej w ul. Chocimskiej / Spokojnej, Poległych w Krzesławicach, Wincentego Pola, Tatarskiej w Krakowie.  
Remont metodą bezrozkopową kolektora ogólnospławnego w ul. Romanowicza wraz z przyłączami w Krakowie.