Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 382. Strona: 2 ( z 39)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Postępowanie unieważnione Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na zadania (2). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW/RDW.N-2/PN/3220/64/17 16.10.17 Warmińsko-Mazurskie
wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski w ramach projektu nr 13.10.17 23.10.17 Zachodniopomorskie
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta 13.10.17 23.10.17 Mazowieckie
”Digitalizacja Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu mikołowskiego ” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w ramach projektu pn:"Cyfrowy Powiat Mikołowski" 12.10.17 23.10.17 Śląskie
Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego – ETAP II Numer referencyjny: Nr OR-I.272.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3 12.10.17 23.10.17 Śląskie
61/13/10/2017 1. Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych. Roboty kwalifikowane: - prace geodezyjno – pomiarowe - roboty rozbiórkowe nawierzchnia z płyt 14.10.17 02.11.17 Pomorskie
Odtworzenie zniszczonego piezometru nr 17, zlokalizowanego w zachodniej części zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, w rejonie miejscowości Kuźnica Podleśna w gminie Siewierz, woj. śląskie. II. 11.10.17 20.10.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont kapitalny chodnika w ul. Stefania w Zawierciu (chodnik obustronny) w granicach działek o numerach geodezyjnych 74/2, 75/3, 77/5, 77/6, 122/1, 15.10.17 Śląskie
Część NR: 2 Nazwa: Remont kapitalny chodnika w ul. Stefania w Zawierciu (chodnik obustronny) w granicach działek o numerach geodezyjnych 74/2, 75/3, 77/5, 77/6, 122/1, 100/1, 101/1, 102/1 (k. m. 16 15.10.17 Śląskie
Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Lubochowo w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 206 położonej w obrębie geodezyjnym Lubachowo Numer referencyjny (jeżeli 15.10.17 Pomorskie

Postępowanie unieważnione Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie działania RDW Nidzica z podziałem na zadania (2). Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZDW/RDW.N-2/PN/3220/64/17

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 16.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko - Kołobrzeski Pas Nadmorski w ramach projektu nr

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE
Miejsce realizacji: PL:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu zmian danych ewidencyjnych poprzez zmianę klasoużytku gruntów ornych położonych przy ul. Osiowej i ul. Traktorzystów stanowiących własność miasta

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 13.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA RADOM
Miejsce realizacji: PL:

”Digitalizacja Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu mikołowskiego ” dla Starostwa Powiatowego w Mikołowie w ramach projektu pn:"Cyfrowy Powiat Mikołowski"

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Inwentaryzacja osnowy poziomej III klasy na terenie Powiatu Myszkowskiego – ETAP II Numer referencyjny: Nr OR-I.272.6.2017 1. Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej 3

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 12.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI MYSZKOWSKIEJ
Miejsce realizacji: PL:

61/13/10/2017 1. Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych. Roboty kwalifikowane: - prace geodezyjno – pomiarowe - roboty rozbiórkowe nawierzchnia z płyt

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 14.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. WAWRZYŃCA W JABŁOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Odtworzenie zniszczonego piezometru nr 17, zlokalizowanego w zachodniej części zbiornika wodnego Kuźnica Warężyńska, w rejonie miejscowości Kuźnica Podleśna w gminie Siewierz, woj. śląskie. II.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont kapitalny chodnika w ul. Stefania w Zawierciu (chodnik obustronny) w granicach działek o numerach geodezyjnych 74/2, 75/3, 77/5, 77/6, 122/1,

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ZAWIERCIE
Miejsce realizacji: PL:

Część NR: 2 Nazwa: Remont kapitalny chodnika w ul. Stefania w Zawierciu (chodnik obustronny) w granicach działek o numerach geodezyjnych 74/2, 75/3, 77/5, 77/6, 122/1, 100/1, 101/1, 102/1 (k. m. 16

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD MIASTA ZAWIERCIE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi osiedlowej w m. Lubochowo w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 206 położonej w obrębie geodezyjnym Lubachowo Numer referencyjny (jeżeli

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 15.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY STARY DZIERZGOŃ
Miejsce realizacji: PL: