Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 327. Strona: 19 ( z 33)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej. Droga w m. Domacyny Droga dł. 400 mb, szer.3,50 m - roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie – 1 kpl - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża 28.10.17 Podkarpackie
Usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji, pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni. 28.10.17 07.12.17 11:30 Trójmiejski
Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2018. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie: 1. podziałów nieruchomości, stanowiących własność Gminy 27.10.17 08.12.17 Lubuskie
Z126/163592 2017_CSP_0274 Nadzór geotechniczny magazynów wapna nawozowego oraz monitoring składowisk odpadów w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjnym JANIKOSODA w Janikowie. Lp. Nazwa produktu 23.10.17 30.11.17 Pomorskie
Część I, II, III przedmiotu zamówienia: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Część IV przedmiotu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków. 27.10.17 30.11.17 10:00 Poznański
Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”. 27.10.17 05.12.17 10:50 Opolskie
Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów. 26.10.17 POLSKA
Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim. 26.10.17 11.12.17 10:00 PL82, PL823
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza. 26.10.17 11.12.17 09:45 Śląskie
Realizację usług związanych z wykonaniem obsługi geodezyjnej związanej z pracami inwestycyjnymi, remontowymi, awariami na sieci gazociągowej oraz dokonywaniem pomiarów geodezyjnych na terenie działania PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu. 25.10.17 12.12.17 11:00 Gliwicki

Część NR: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej. Droga w m. Domacyny Droga dł. 400 mb, szer.3,50 m - roboty pomiarowe - geodezyjne wytyczenie – 1 kpl - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 28.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY PADEW NARODOWA
Miejsce realizacji: PL:

Usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji, pn.: „Przebudowa ulicy Stryjskiej w Gdyni.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 28.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Miejsce realizacji: PL: Trójmiejski

Świadczenie usług geodezyjnych w roku 2018. I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług geodezyjnych w zakresie: 1. podziałów nieruchomości, stanowiących własność Gminy

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: URZĄD GMINY LUBRZA
Miejsce realizacji: PL:

Z126/163592 2017_CSP_0274 Nadzór geotechniczny magazynów wapna nawozowego oraz monitoring składowisk odpadów w CIECH Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjnym JANIKOSODA w Janikowie. Lp. Nazwa produktu

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 23.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Zamawiający: CIECH S.A.
Miejsce realizacji: PL:

Część I, II, III przedmiotu zamówienia: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; Część IV przedmiotu zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce realizacji: PL: Poznański

Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowej S-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 27.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Miejsce realizacji: POLSKA

Modernizacja i aktualizacja EGiB oraz cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiecie Strzyżowskim.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Strzyżowski
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie
PL: Rzeszowski

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Podwarpie-Dąbrowa Górnicza.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 26.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
Miejsce realizacji: PL: Śląskie

Realizację usług związanych z wykonaniem obsługi geodezyjnej związanej z pracami inwestycyjnymi, remontowymi, awariami na sieci gazociągowej oraz dokonywaniem pomiarów geodezyjnych na terenie działania PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 25.10.17
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Miejsce realizacji: PL: Województwo Śląskie.