Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 475. Strona: 20 ( z 48)
  Tytuł Data publikacji: Termin składania ofert Region
Część nr: 1 Nazwa: Kraków ul. Pachońskiego Podział nieruchomości na 2 działki ewidencyjne, linią równoległą do dz. 319/2 w odległości 12.5 m 07.03.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kraków ul. Ceglarska 07.03.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Mierzęcice 07.03.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kościelisko 07.03.18 Małopolskie
CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Żywiec 07.03.18 Małopolskie
Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części Numer 05.03.18 22.03.18 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będacych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego. 07.03.18 11.04.18 10:00 Miasto Szczecin
Ekspertyza hydrologiczna w zakresie poziomu wód gruntowych na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wietcisy PLH 220009” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków t ... 07.03.18 POLSKA, Pomorskie
Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowejS-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”. 07.03.18 Opolskie
1. Część I przedmiotu zamówienia: cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Część II przedmiotu zamówienia: modernizacja ewidencji gruntów i budynków. 07.03.18 10.04.18 10:00 Poznański

Część nr: 1 Nazwa: Kraków ul. Pachońskiego Podział nieruchomości na 2 działki ewidencyjne, linią równoległą do dz. 319/2 w odległości 12.5 m

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Kraków ul. Ceglarska

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Mierzęcice

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Kościelisko

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Żywiec

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE
Miejsce realizacji: PL:

Regulacja pobocza (ścinka z wywiezieniem urobku i plantowaniem gruntu) w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie z podziałem na 4 części Numer

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 05.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będacych w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Miasto Szczecin

Ekspertyza hydrologiczna w zakresie poziomu wód gruntowych na obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wietcisy PLH 220009” w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków t ...

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Miejsce realizacji: POLSKA
PL: Pomorskie

Opracowanie dokumentacji projektowej (etapu STEŚ i KP) [...] dla zadania p.n. „Budowa drogi ekspresowejS-11 Kępno-A1 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)”.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Miejsce realizacji: PL: Opolskie

1. Część I przedmiotu zamówienia: cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Część II przedmiotu zamówienia: modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 07.03.18
Rodzaj dokumentu: Przetargi (wszystkie procedury)
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Miejsce realizacji: PL: Poznański