Sugestie

Przetargi: Geodezja


Poniższa lista pokazuje najnowsze zamówienia oraz zapytania ofertowe z branży geodezyjnej. Jeśli pracujesz w firmie, która zajmuje się geodezją to zachęcamy do zapoznania się z ofertami monitorowanymi codziennie przez nasz dział. Dołącz do wiodących firm, które dzięki nam już wygrywają zamówienia z branży geodezyjnej i zaoszczędź czas poprzez otrzymywanie zleceń, dopasowanych do działalności Twojej firmy.
Zarejestruj się na 14-dniowy darmowy test i przekonaj się, jak łatwo korzystać z największej bazy zamówień. Oferujemy indywidualną obsługę klienta, dopasowujemy wyszukiwanie do potrzeb. Zacznij wygrywać przetargi z nami!

Oferty podświetlone na zielono pochodzą z sektora prywatnego, poniżej 30 tys EUR.

Liczba znalezionych ofert z tej branży: 378. Strona: 20 ( z 38)
  Tytuł Data publikacji:   Termin składania ofert Region
Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349) 07.10.17 Dolnośląskie
Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów 07.10.17 Podlaskie
Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349) 08.10.17 Dolnośląskie
Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FE.271.1.2017 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i 10.10.17 Małopolskie
Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski. 10.10.17 Zachodniopomorskie
Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica 10.10.17 Pomorskie
Przebudowa drogi w leśnictwie Waplewo obręb Tulice położonej na działkach ewidencyjnych nr: 34/1, 34/3, 35/4, 35/6, 42/2, 42/4 i 43/1 należących do Nadleśnictwa Kwidzyn oraz drogi przebiegającej 10.10.17 Pomorskie
Modernizacja drogi gminnej Nr 114024 G w miejscowości Lulemino wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIF-IZ.271.RB-23.25.2017 10.10.17 Pomorskie
Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 11.10.17 Poznański
Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów powiatu kolbuszowskiego. 11.10.17 PL82

Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 07.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GAWORZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach 742/2 i 743/1 w obrębie geodezyjnym Rybaki wieś Gramotne na odcinku od drogi powiatowej Nr 1634 do granicy z drogą Lasów

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 07.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY NAREW
Miejsce realizacji: PL:

Postępowanie unieważnione. Przebudowa drogi w Kłobuczynie w km 0+000 – 0+848 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym: 314) oraz w km 0+000 – 0+200 (działka oznaczona numerem ewidencyjnym 349)

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 08.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY GAWORZYCE
Miejsce realizacji: PL:

Prace konserwatorskie i budowlane na terenie Ruin Zamku w Rytrze Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): FE.271.1.2017 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY RYTRO
Miejsce realizacji: PL:

Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej dla działań na obszarach Natura 2000: Uroczyska w Lasach Stepnickich, Jezioro Bukowo, Trzebiatowsko – Kołobrzeski Pas Nadmorski.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 10.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Miejsce realizacji: PL: Zachodniopomorskie

Postępowanie unieważnione. CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 140/2, obręb geodezyjny Łąkie, gmina Lipnica

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY LIPNICA
Miejsce realizacji: PL:

Przebudowa drogi w leśnictwie Waplewo obręb Tulice położonej na działkach ewidencyjnych nr: 34/1, 34/3, 35/4, 35/6, 42/2, 42/4 i 43/1 należących do Nadleśnictwa Kwidzyn oraz drogi przebiegającej

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: NADLEŚNICTWO KWIDZYN
Miejsce realizacji: PL:

Modernizacja drogi gminnej Nr 114024 G w miejscowości Lulemino wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): GIF-IZ.271.RB-23.25.2017

Rodzaj umowy: Roboty budowlane
Data publikacji: 10.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Rodzaj zamówienia: Przetargi krajowe
Zamawiający: URZĄD GMINY KOBYLNICA
Miejsce realizacji: PL:

Digitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Miejsce realizacji: PL: Poznański

Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów powiatu kolbuszowskiego.

Rodzaj umowy: Usługi
Data publikacji: 11.10.17
Rodzaj dokumentu: Wynik
Procedura: Procedura otwarta
Rodzaj zamówienia: Przetargi EU
Zamawiający: Powiat Kolbuszowski
Miejsce realizacji: PL: Podkarpackie